Σελίδες

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τη Νέα ΔημοκρατίαΑθήνα 7 Δεκεμβρίου 2016

Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον νέο Αν. Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, με ευθύνη για τη Δημόσια Τάξη και την Προστασία του Πολίτη, βουλευτή Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον τ. Γ.Γ.Π.Π. Πάτροκλο Γεωργιάδη. 
Από την πλευρά της ΕΑΠΣ παρουσιάστηκαν τα φλέγοντα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και του πυροσβεστικού προσωπικού.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣΣτις 29 Νοεμβρίου  πραγματοποιήθηκε  παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ.  συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδος στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Λαμίας και ενημέρωση των συναδέλφων Αξιωματικών.Στις 5 Δεκεμβρίου, το Προεδρείο του Δ.Σ. πραγματοποίησε επισκέψεις στην  Π.Υ. Σερρών και Π.Υ. Δράμας, όπου έγινε ενημέρωση των Αξιωματικών για τα κρίσιμα προβλήματα  που απασχολούν το προσωπικό και το Π.Σ. αλλά και τα ιδιαίτερα τοπικά πυροσβεστικά ζητήματα.

Για τη διαδικασία των εκλογών για τους εκπροσώπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του Π.Σ.


Κύριε Αρχηγέ

Με το από 22-11-2016 έγγραφό μας σας είχαμε επισημάνει τα  προβλήματα που είχαν προκύψει στη διαδικασία για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών, μετά από τις καταγγελίες και των δύο συνδυασμών που μετέχουν στις προκύπτει σοβαρό ζήτημα συνέχισης της διαδικασίας.

Στην ίδια παρέμβαση σας είχαμε επισημάνει και τις ενστάσεις μας για την αποσπασματική και  αυτοσχεδιαστική έκδοση διαταγών που προσπαθούν με λάθος  να αποκαταστήσουν το λάθος, καθώς και την ένστασή μας για την επιλογή της ημέρας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας.
Τέλος σας είχαμε ζητήσει την προσωπική σας παρέμβαση για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία, που επί 20 έτη γίνεται απρόσκοπτα και με σεβασμό των προβλεπομένων διαδικασιών και την αποδοχή από σας των προτάσεων που  σας κατέθεσαν οι δύο συνδυασμοί  που μετέχουν στις εκλογές θα δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο.

Στις 29 Νοεμβρίου μας κοινοποιήθηκε εκ νέου, νέα καταγγελία του ενός εκ των δύο συνδυασμών που μετέχουν στη διαδικασία, με την οποία θέτει μια  σειρά από ενστάσεις για την  συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας.

Παράλληλα περιήλθε εις γνώση μας η από 2-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία τροποποιεί διαδικαστικά ζητήματα στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη  των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, με  άμεση εφαρμογή, έγγραφο το οποίο και σας επισυνάπτουμε, για την περίπτωση που δεν έχει ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Α.Π.Σ.

Κύριε Αρχηγέ, επαναλαμβάνουμε την αίτηση της προσωπικής σας παρέμβασης για την αποκατάσταση και διασφάλιση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία.Kαταγγελία για τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών

Συνάδελφοι κοινοποιούμε την ανακοίνωση – καταγγελία που μας απέστειλε  η παράταξη ‘’ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ΄΄ που αφορά τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων.


ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κύριε Αρχηγέ

     Στις 18-11-2016 είχαμε καταγγείλει ως συνδυασμός <<ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΣ>> γεγονότα και πράξεις της Δ/σης σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών του Πυρ/κού Σώματος και σας ζητήσαμε να παρέμβετε για την διασφάλιση του θεσμού. 
Η απόφαση επαναπροκήρυξης των εκλογών επιβεβαιώνει εν μέρει την καταγγελία μας και δηλώνουμε εν μέρει διότι:
α) Η επαναπροκήρυξη των εκλογών υπογράφεται αναρμοδίως απ΄τον Κ. Υπαρχηγό Υποστήριξης του Σώματος (τον οποίο σεβόμεθα ως Αξιωματικό και θεσμό), μιας και γίνεται μνεία σε απόφαση μεταφοράς Αρμοδιοτήτων του έτους 2006 που το ΑΠΣ είχε άλλη δομή ( ένας Υπαρχηγός και Επιθεωρητές),  απ΄αυτήν που έχει σήμερα με τον Ν. 4249/2014 και οι αρμοδιότητες του Υπαρχηγού Υποστήριξης καθορίζονται από την ΥΑ με αριθμό ΕΜ/2/178/2014 (Β 108) και την  ΥΑ με αριθμό 18386 οικ. Φ.109.1/2014 (Β942) παραβλέποντας και την Απόφαση υπ΄αριθ. 33674 οικ.109.1/16-08-2010 ( Β 1296) που στο άρθρο 1 αυτής αναφέρεται ρητά : << Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει ο Αρχηγός του Πυρ/κού Σώματος το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής>>.
     Διαφαίνεται με σαφήνεια ότι ακόμη και με ακραία διασταλτική ερμηνεία εκχώρησης αρμοδιοτήτων δεν δύναται να εκχωρηθεί δικαίωμα υπογραφής ή αρμοδιότητα με προγενέστερη μεταβίβαση αυτών.
     Εκ των δεδομένων φαίνεται ότι: Η αρχική προκήρυξη εκλογών έγινε πέραν των καθοριζομένων χρονικών ορίων (15-10) και από μη αρμόδιο θεσμό.
Θεωρούμε ότι με δική σας παρέμβαση δύναται να προκύψει ομαλότητα των εκλογικών διαδικασιών.
β) Η Διεύθυνση <<Προσωπικού>> κατά το άρθρο 13 της υπ΄αριθ. 33674οικ.Φ.109.1/2010( Β 1296) Απόφασης ΑΠΣ αποστέλλει  εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών το εκλογικό υλικό. Στις 18-11-2016 εξεδόθη αναρμοδίως εντολή που υπογράφει ο Τ. Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων για επιστροφή εκλογικού υλικού, από τις Π.Υ, προβαίνοντας αυθαιρέτως για μια ακόμη φορά στην εκλογική διαδικασία.
Δυστυχώς στις 25-11-2016 με απόφαση του νυν Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων πληροφορηθήκαμε ότι << έχει ήδη ταχυδρομηθεί>> εκλογικό υλικό προς τις Πυρ/κές Υπηρεσίες, δηλ. υπάρχει δυνατότητα μία Π.Υ να έχει το σύνολο του εκλογικού υλικού
 (παλαιού και νέου) και παρεμβαίνει άμεσα στην διαδικασία ζητώντας να αναφέρουν οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. παραλαβή και έναρξη ψηφοφορίας.
     Παρακαλούμε και ζητούμε όπως αποσταλούν σε εμάς  καθώς και στον έτερο συνδυασμό, όσο και στους μεμονωμένους υποψηφίους  ο πίνακας με τις συστημένες αποστολές της 1ης Διαδικασίας που φαίνονται οι ημερομηνίες αποστολής αλλά και του συνόλου των επιστροφών με ημερομηνία, όσο και τα αντίστοιχα της 2ης Διαδικασίας .
     Ζητούμε την λήψη απόφασης ως αυτή αναφέρεται στην 1η καταγγελία μας.


                                                                                          Ο Εκπρόσωπος του συνδυασμού
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Π.Σ 
                                                                 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                                                             

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

5η Δεκεμβρίου Ημέρα Εθελοντή Πυροσβέστη


Την 5η Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, όρισε η Ελληνική Πολιτεία ως ημέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη στη χώρα μας.

Ημέρα τιμητικής υπόμνησης της ανιδιοτελής συνεισφοράς των Ελλήνων Εθελοντών Πυροσβεστών, που στα πλαίσια της πλέον ενεργούς στάσης ζωής ως πολίτες, συμπολεμούν μαζί με τους επαγγελματίες Πυροσβέστες, προστατεύοντας την ζωή την περιουσία των Ελλήνων και το εθνικό φυσικό πλούτο από τους κινδύνους της πυρκαγιάς, αλλά των υπολοίπων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εδώ και 25 χρόνια έχουν προστρέξει στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος και μετουσιώνουν την διάθεσή τους για εθελοντική εργασία σε υψηλό έργο παροχής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας στην πατρίδα.
Σήμερα ημέρα υπόμνησης της προσφοράς τους δεν αρκεί μόνο επετειακά μηνύματα και ανέξοδα ευχαριστήρια.
Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια η Ελληνική Πολιτεία αδιαφόρησε τόσο για την ενίσχυση του θεσμού όσο και την ουσιαστική στήριξη των καταπληκτικών αυτών ενεργών πολιτών που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα στην εποχή της σκληρής οικονομικής κρίσης να προσφέρουν δωρεάν εργασία στον πυροσβεστικό μηχανισμό.

Η ΕΑΠΣ σήμερα όπως και όλα αυτά τα χρόνια ενώνει τη φωνή της με την συλλογική έκφραση των εθελοντών μας την ΠΕΕΠΣ και ζητά από την Πολιτεία να επιλύσει τα δίκαια ζητήματα τους και κυρίως να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση, για τον ακριβή καθορισμό του τύπου της στολής και των χορηγούμενων εφοδίων τους και το σημαντικότερο να διαθέτουν όλοι οι συνάδελφοι Εθελοντές Πυροσβέστες, στολή πυρκαγιάς και Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Ο χαιρετισμός της ΕΑΠΣ στο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ


 Στο τακτικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ στο Καρπενήσι, την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης, ο οποίος στην ομιλία του, μεταξύ των άλλων επεσήμανε ότι η μόνη ουσιαστική προοπτική και ελπίδα των ένστολων εργαζομένων είναι η  αγωνιστική στάση τους, μέσα από το συνδικαλιστικό τους κίνημα σε αλληλεγγύη και συστράτευση με τους αγώνες της ευρύτερης εργατικής τάξης.
 Προς τον παριστάμενο Αν.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, απεύθυνε το ερώτημα γιατί η πολιτεία δεν κάνει το δικό της καθήκον, να θωρακίσει τους ενστόλους, με κανόνες υγείας και ασφάλειας, γιατί δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα μισθολογικά τους, γιατί δεν τηρεί την υποχρέωση της να  προστατεύει τον ένστολο, όπως κάνει και ο ίδιος καθημερινά εκτελώντας το καθήκον του τηρώντας τον όρκο του να εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικότητα παρά τα δυσβάστακτα προβλήματά των επαγγελματικών  φορέων.
Τέλος τόνισε ότι οι ένστολοι για να δουν και άλλες άσπρες μέρες, πέρα των χιονισμένων, πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο του αγώνα, όπως καλά τον ξέρουν, με υπευθυνότητα και μαχητικότητα.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας


Ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, δέχθηκε σήμερα τις Ομοσπονδίες μας στο Προεδρικό Μέγαρο και ενημερώθηκε με ιδιαίτερη προσοχή για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.
Παράλληλα, στον κ. Πρόεδρο επιδώσαμε σχετικό Υπόμνημα και ζητήσαμε την εκ του θεσμικού του ρόλου πηγάζουσα παρέμβαση για την ευόδωση του αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων μας.
Οι Πρόεδροι


Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Ε.Α.Π.Σ.
Π.Ε.Α.Λ.Σ.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Το νέο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπετσών ξεκίνησε τη λειτουργία τουΣτο όμορφο  και ιστορικό νησί των Σπετσών από το Σαββάτο 26  Νοεμβρίου  βρίσκεται σε λειτουργία Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
Στη πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, στελέχωσαν το κλιμάκιο, με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού και τις αναγκαίες ενέργειες από το το Π.Σ. 

Θέλοντας να προστατέψουν το νησί τους και τους κατοίκους του, οι Εθελοντές Πυροσβέστες των Σπετσών, κάναν πράξη την αγνότερη και σπουδαία μορφή κοινωνικής δράσης αυτής του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Στα εγκαίνια,παρέστησαν οι αρχές του νησιού, βουλευτές της περιοχής, ο Αρχηγός του Π.Σ. και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Εναέρια μέσα Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρεσία αιχμής της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Προς Υπουργό Εσωτερικών κ.  Π.Σκουρλέτη
          Αν.Υπουργό Εσωτερικών  κ.Ν.Τόσκα
Πολιτικά Κόμματα
ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος


Αξιότιμοι κ.Υπουργοί

Πληροφορηθήκαμε ότι στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο "Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων" συμπεριλήφθηκε  τροπολογία με την οποία προβλέπεται η Συγχώνευση  των Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία κεντρική αυτοτελή Υπηρεσία.

Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να υλοποιήσει άλλη μια ρύθμιση του Ν.4249/2014, νόμου που κατά τις προεκλογικές δεσμεύσεις θα καταργήτο στο σύνολό του.

Μπαίνοντας στην ουσία της ρύθμισης, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι αυτό που όντως είναι διαπιστωμένο και απαραίτητο από την πολυετή λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών και των δύο Σωμάτων είναι η  δημιουργία κοινής τεχνικής βάσης συντήρησης.

Κατά τα λοιπά στα ζητήματα διοικητικής υποστήριξης και κυρίως επιχειρησιακής εκμετάλλευσης δεν διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες, καθόσον οι  κύριες δράσεις των δύο υπηρεσιών είναι  διακριτές και εξειδικευμένες, ενώ παράλληλα όποτε χρειάστηκε η συνδρομή της μίας στην άλλη υπήρξε αγαστή συνεργασία.

Ειδικότερα για την Υπηρεσία Εναερίων του Π.Σ. θα πρέπει να επισημανθεί  ότι η δράση των μέσων της είναι ιδιαίτερα πολύπλευρη και σύνθετη καθότι, παρέχει υπηρεσίες αεροπυρόσβεσης, διάσωσης, εναερίου συντονισμού, επιτήρησης - πυροπροστασίας, συντονισμού επιχειρήσεων πυρόσβεσης, μεταφοράς προσωπικού αντιμετώπισης καταστροφών, αλλά και διακομιδές ασθενών.
Δράσεις που την καθιστούν οργανικά συνδεδεμένη με το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και ευρύτερα με την Πολιτική Προστασία της χώρας.

¨Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή και όπως  αναφέρεται στην "περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της κύριας αξιολογούμενης  ρύθμισης"  που συνοδεύει την τροπολογία, δεν υπάρχει αντίστοιχο  γνωστό ενοποιημένο μοντέλο σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ, πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, θα  δυσχεράνει την επιχειρησιακή αξιοποίηση των μέσων.

Κύριοι Υπουργοί


Έστω και τώρα σας καλούμε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη, την διακριτότητα  του πυροσβεστικού και αστυνομικού έργου  που υποστηρίζουν οι δύο υπηρεσίες.

Στόχος της ρύθμισης θα πρέπει να είναι η δημιουργία κοινής τεχνικής επισκευαστικής βάσης και για τις δύο Υπηρεσίες (Π.Σ, και ΕΛ.ΑΣ.) και η διατήρηση των σημερινών διοικητικών και επιχειρησιακών δομών τους με τη σύναψη κοινού μνημονίου συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιμείνετε στην επιλογή της ενιαίας υπηρεσίας  για τα εναέρια μέσα και των δύο Σωμάτων, αυτή θα πρέπει να υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και να εποπτεύεται από τους Υπαρχηγούς ΕΛ.ΑΣ, και Π.Σ. Η διοίκηση της μονάδας θα πρέπει εναλλάξ να ασκείται από αξιωματικό του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ με αντίστοιχη ρύθμιση για τον υποδιοικητή  αυτής.

Κύριοι Υπουργοί

Όποτε προωθήθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις άνευ διαλόγου στα εσωτερικά των Σωμάτων και δεν ακούστηκαν οι αιτιάσεις των φορέων, τα αποτελέσματα είναι συνήθως δυσμενέστερα από το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν.

Έστω και την τελευταία στιγμή ας μην επαναληφθεί το παραπάνω.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Να αποκατασταθεί η τρωθείσα διαδικασία των εκλογών για τους εκπροσώπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του Π.Σ.

Κύριε Αρχηγέ

Μετά από τις καταγγελίες και των δύο συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών, προκύπτει σοβαρό ζήτημα συνέχισης της διαδικασίας.
Πέρα από τους λόγους και τις τυχόν "σκοπιμότητες" που οδήγησαν σε αυτό το σημείο, θα πρέπει με ορθό και νόμιμο τρόπο να θεραπευτεί το λάθος και να  διασφαλιστεί η συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας.
Και προφανώς δεν συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση η αποσπασματική και  αυτοσχεδιαστική έκδοση διαταγών που προσπαθούν με λάθος  να αποκαταστήσουν το λάθος.
Επίσης θεωρούμε ως "τυπογραφικό λάθος" την επιλογή της ημέρας του εορτασμού των Αγίων Τριών Παίδων, Προστατών του Π.Σ., ως ημέρα της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας.

 Κύριε Αρχηγέ

Περιμένουμε την προσωπική σας παρέμβαση για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία, που επί 20 έτη γίνεται απρόσκοπτα και με σεβασμό των προβλεπομένων διαδικασιών.

Η αποδοχή από σας, των προτάσεων που  σας κατέθεσαν οι δύο συνδυασμοί  που μετέχουν στις εκλογές θα δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο.