Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Άλλο ένα καλοκαίρι χωρίς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό
Αθήνα  28-8-2014  Προς Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
            κ.Β.Κικίλια


Κύριε Υπουργέ

Το πυροσβεστικό προσωπικό  σε όλη τη  χώρα δίνει και αυτό το καλοκαίρι με αυταπάρνηση και υψηλό επαγγελματισμό, σκληρές μάχες  σε όλα τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, υπό το βάρος των γνωστών  υστερήσεων σε μέσα και εξοπλισμό.

Ο τελευταίος τραυματισμός του συναδέλφου,  κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Καστοριά, από έκρηξη βλήματος, επαναφέρει "με δραματικό τρόπο"  το ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγελματικού μας "πεδίου".

Και  επειδή οι "εγγενείς συνθήκες" του πυροσβεστικού επαγγέλματος δεν μπορούν να σταματήσουν να είναι επικίνδυνες και ανθυγιεινές,  αυτό που η Πολιτεία μπορεί να μας διασφαλίσει είναι θεσμικό πλαίσιο κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, που  θα περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεση των συναδέλφων σε αυτές.

Δυστυχώς παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, η Πολιτεία δεν  έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα  τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα επίκαιρο είναι το απόσπασμα από  επιστολή που είχαμε αποστείλει στις 28-09-2010 προς τον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινοποιήσαμε προς τον τότε προκάτοχό σας, καθώς στο Σώμα  Επιθεώρησης Εργασίας:
"Με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 προβλέπεται ότι στις συμβάσεις που θα συνάπτει το Δημόσιο με τους εργολάβους καθαριότητας θα πρέπει να τίθεται και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. ʽΌταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.
Με την νέα αυτή ρύθμιση, ειδικότερα στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρατηρείται το εξής οξύμωρο:
Ζητείται από τους εργολάβους που αναλαμβάνουν έργο καθαριότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα, να τηρούν για τους εργαζομένους τους, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όταν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν τηρούν οι
ίδιες, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Το δεύτερο οξύμωρο είναι ότι ορθώς ζητείται από τους εργολάβους που θα παρέχουν έργο καθαριότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα, να τηρούν την εργατική νομοθεσία και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, για το προσωπικό τους, όμως το Πυροσβεστικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, βρίσκεται εκτός πεδίου οποιονδήποτε αντίστοιχων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Κυρία Υπουργέ
Δυστυχώς , έχει γίνει πλέον γραφικό, η συνεχής διαμαρτυρία μας για το αυτονόητο, να ισχύσουν δηλαδή ότι για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι παραμονές των εκλογών το 2009 είχε προετοιμαστεί σχετικό νομοθετικό κείμενο, του οποίου από τότε μέχρι και σήμερα αγνοείται η τύχη του."
 
Παρόμοια παρέμβαση επιχειρήσαμε και πέρσι τέτοιο καιρό, πάλι με επιστολή μας προς τον προκάτοχό σας στις 23-7-2013 επισημαίνοντας:
" το πυροσβεστικό προσωπικό και αυτή τη χρονιά συνεχίζει να μάχεται, και όχι δυστυχώς χωρίς απώλειες, χωρίς να έχει ληφθεί καμία ειδική μέριμνα για τη θεσμοθέτηση κανόνων και υγείας και ασφάλειας, αλλά ούτε καν να εφαρμόζονται σε αυτό οι γενικοί κανόνες που έχουν νομοθετηθεί προς τούτο. Συγκεκριμένα με το Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111) τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα, «νομοθετικά τουλάχιστο » υπό την προστασία του «περί Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικού Πλαισίου». Σύμφωνα με αυτό, διαχωρίζονται οι δράσεις του πυροσβεστικού προσωπικού σε συνήθεις δραστηριότητες, που γίνονται στα πυροσβεστικά καταστήματα (διαμονή, διοικητικές εργασίες, κλπ) και δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, που γίνονται έξω από τους χώρους των εγκαταστάσεων του Π.Σ. και έχουν να κάνουν με το κυρίως επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, δραστηριότητες με εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα.
Η νομοθετική πρόβλεψη για τις μεν «συνήθεις δραστηριότητες» επιτάσσει να λαμβάνονται υπόψη τα γενικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για τις δε «δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες» ορίζει ότι πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς άρση ή τουλάχιστον μείωση της επικινδυνότητάς τους.
Ασθμαίνοντας, μετά από τρία χρόνια ιδρύθηκε στο Α.Π.Σ η «Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας» με αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.
Μετά από δύο χρόνια, το 2008 η συγκεκριμένη Διεύθυνση εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα μέτρα ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά φρέναρε από την μη συνυπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω την προξενούμενης οικονομικής επιβάρυνσης(περί τις 100.000 ευρώ).
Πέντε χρόνια μετά, ουδεμία εξέλιξη σημειώθηκε, δείχνοντας την ξεκάθαρη περιφρόνηση της Πολιτείας στο έργο και την προσφορά του Πυροσβέστη στη χώρα μας.
 
 
Κύριε Υπουργέ
 
Δυστυχώς η συνεχιζόμενη πολιτική του μη ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το  πυροσβεστικό προσωπικό, μας κάνει  "εύκολη την συγγραφική μας συνδικαλιστική μας δράση", αφού μπορούμε να επαναλαμβάνουμε αυτούσια τις παρεμβάσεις μας για την περιγραφή των προβλημάτων μας.
Γι αυτό απλά κλείνοντας σας παραθέτουμε το  "κλείσιμο" της αντίστοιχης περσινής μας παρέμβασης:
 
"Εκτός από την προαναφερθείσα ολιγωρία να θεσπιστούν μέτρα για τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς δραστηριότητες, μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν περί ΥΑΕ σύμφωνα με το Ν.3144/2003 και όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3850/2010 και έχουν να κάνουν με τις «συνήθεις δραστηριότητες». Δηλαδή παρά την επιταγή του νόμου, παραμένουν «άγνωστες λέξεις» για το Πυροσβεστικό Σώμα :
- Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας
- Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
- Η σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης
- Η γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
- Η τήρηση Ιατρικού Φάκελου για κάθε εργαζόμενο, που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του άρ. 18 του Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία ή αρχείο.
Πέρα από τις όποιες προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τον «εργοδότη» αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η συνεχιζόμενη διαχρονική «πολιτειακή» αδιαφορία για τη δημιουργία ενός Σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Οι Πυροσβέστες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, με επαγγελματισμό και παρά τις ελλείψεις και τη μνημονιακή ασφυξία προασπίζουν όσο μπορούν την πολιτική προστασία της χώρας. Χρειάζεται και η Πολιτεία όμως να πράξει το δικό της καθήκον.
Ο ασφαλής Πυροσβέστης, θα μπορεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα να εγγυάται την Ασφάλεια αυτών των οποίων τάχθηκε να προασπίζεται."

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός!

Συναδέλφισσα - Συνάδελφε,
  Συνεχίζοντας την αγωνιστική μας πορεία ενάντια στα Μνημόνια της εξαθλίωσης, της προσβολής της αξιοπρέπειάς μας και της πλήρους υποβάθμισης της υπηρεσιακής μας προσφοράς και προοπτικής, εμείς οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας της Χώρας μας, είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε για άλλη μια φορά ένα ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» εντολείς της, κλείνοντας αυτιά και μάτια σε όσους επιμελώς καλλιεργούν την ηττοπάθεια ανάμεσά μας, παίζοντας το παιχνίδι όσων προπαγανδίζουν την εικονική πραγματικότητα της εξόδου της χώρας μας από την κρίση και άρα την υποστολή της σημαίας του αγώνα.
  Σε εφαρμογή των αποφάσεων των συνδικαλιστικών μας οργάνων, καλούμαστε όλοι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που θα λάβουν και φέτος χώρα με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να εκδηλώσουμε κι εμείς την αγανάκτησή μας με περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα μας:
- για τη νέα αναίτια, άδικη και καταστροφική επίθεση, που δέχονται τα ασφαλιστικά μας ταμεία
- για την μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ και τη συνεχιζόμενη μισθολογική μας απαξίωση
- για την αποδυνάμωση του αξιόμαχου των Υπηρεσιών όλων των Σωμάτων
- για την προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά των κυβερνώντων που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.
  Λεπτομέρειες για τον χρόνο και τον τόπο εκδήλωσης των διαμαρτυριών μας, θα σας γνωστοποιήσουμε τις προσεχείς  ημέρες.
 

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

΄Σας ευχαριστούμε δεν θέλουμε άλλο τέτοιο ενδιαφέρον για το καλό μας

                           
                         Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση

            Το συμφέρον μας να καλύψουμε με τα αποθεματικά μας την μαύρη τρύπα του ΕΤΕΑ


Αθήνα 19-8-2014

Κύριε Υπουργέ

Δυστυχώς όλο το προηγούμενο διάστημα δεν καταφέραμε, με τη φωνή του δικαίου και λογικού να  ανατρέψουμε τις τροικανές εντολές και τις πολιτικές των στυγνών δανειστών  που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν τα επικουρικά και προνοιακά πυροσβεστικά ταμεία στο ΤΕΑΠΑΣΑ.

Δυστυχώς τα επιχειρήματα και οι διαμαρτυρίες μας δεν κατάφεραν να σας μεταπείσουν ώστε να μην γίνουν νόμος οι  "κατεδαφιστικές Διατάξεις" για τα επί δεκαετίες υγιή Ταμεία μας, που άντεξαν ακόμη και το ληστρικό  PCI.

Και ενώ δεν έχει στεγνώσει το μελάνι των διατάξεων του Ν.4281/2014,  με τον οποίον  νομοθετήθηκαν  οι  κατάφωρα άδικες  ρυθμίσεις  για τα Ταμεία μας και δεν έχει σβήσει ο ήχος από τις δηλώσεις σας ότι  αυτές είναι προς όφελος μας,  φανερώνεται ξεκάθαρα η σκοπιμότα της πολιτικής "αποφασίζω για σένα χωρίς εσένα".
 
Οι τελευταίες αναφορές στον Τύπο, οι οποίες και δεν έχουν διαψευσθεί από εσάς, αναφέρουν ότι το ΕΤΕΑ, στο οποίο αποφασίσατε να μας εντάξετε παρουσιάζει έλλειμα μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που άμεσα θα προκαλέσει  περαιτέρω μεγάλη αύξηση των ήδη πενιχρών επικουρικών συντάξεων.
 
Κύριε Υπουργέ
 
"Το καλό μας" θα ήταν να  μεριμνήσετε να επιστραφούν τα αρπαχθέντα του " κουρέματος"   πίσω στα Ταμεία μας.
Γιατί  όπως καλώς είχαμε προβλέψει, η επιμονή σας να ενταχθούμε στο ΕΤΕΑ, προφανώς και δεν έχει σκοπό την σωτηρία του ΤΕΑΠΑΣΑ αλλά την αφαίμαξη των διαθεσίμων αποθεματικών του για την κάλυψη της τρύπας του ΕΤΕΑ.
 
Επιφυλασσόμαστε για όλες τις νόμιμες ενέργειες  προκειμένου να διασώσουμε τον απομαχικό υστέρημα των συναδέλφων μας.
 
Κύριε Υπουργέ
Περιμένουμε έστω και τώρα  να λάβετε νομοθετική πρωτοβουλία, να αποκαταστήσεται  την αδικία.
 
Είναι το ελάχιστο  που μπορείτε να κάνετε για το πυροσβεστικό προσωπικό που όπως και κάθε χρόνο δίνει με ευσυνηδησία επαγγελματισμό  και αποτελεσματικότητα  τη μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε  όλη τη χώρα

 

Το έγκλημα στο "απομαχικό πυροσβεστικό υστέρημα"Αθήνα 18-6-2014


Συνάδελφοι


Παρά τις αντιδράσεις μας, τις παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα και τις κινητοποιήσεις μας, ψηφίστηκε  από το Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής το άρθρου 220 του πολυνομοσχεδίου που για συνεχή φορά  επιβάλλει  τις μνημονιακές επιταγές των στυγνών δανειστών.
Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, για να ολοκληρωθεί η κατεδάφισή τους μετά το ληστρικό PCI.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:
  1. .«Από την 1.1.2015 το τ. ΤΑΥΠΣ {που χορηγεί την επικουρική  μας σύνταξη) εντάσσεται  υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε αυτό το υπερ -Ταμείο η δική μας εκπροσώπηση προβλέπεται πλέον να είναι από 1 εκπρόσωπο που θα εκπροσωπεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΛΑΣ και ΠΣ και πολιτικό προσωπικό και 1 εκπρόσωπο που θα εκπροσωπεί  όλους τους απόστρατους των δύο Σωμάτων.
  2. Το Ταμείο μας, αυτό δύναται  μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε νομικό  πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α* 160).
  3. Από 1.1.2015 στο τ.ΕΤΥΠΣ , που χορηγεί την  εφάπαξ παροχή μας,  έχουν   εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α'50), καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β'313), όπως κάθε φορά ισχύουν. για τα  χορηγούμενα εφάπαξ από τους λογαριασμούς των Ταμείων  του  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων μας, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.  Ο  συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου  στη Βουλή.  Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιβάλλεται μάλιστα με την απειλή  ότι σε  περίπτωση μη εφαρμογής  της, το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
  4. Δίνεται η δυνατότητα στο τ.ΕΤΥΠΣ  μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε νομικό  πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α' 160).
  5. Για όποιο από τα Ταμεία μας, μετατραπεί  σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών μας  πόρων».
  6. Τέλος και για το ΜΤΠΥ, το οποίο μετέχουμε, με  κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
Συνάδελφοι

Δυστυχώς η  κυβέρνηση δεν άκουσε τη φωνή του δικαίου μας. Μετά τη ληστεία του "κουρέματος" των αποθεματικών των Ταμείων, ήρθε  τώρα να  τα εξαφανίσει πλήρως.

Οι εντολές της τροικανής επέλασης για την ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους συνεχίζονται. 

Κατεδαφίζεται το παρόν μας με το τσεκούρωμα των  μισθών και υποθηκεύεται το μέλλον μας με την εξαφάνιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες και ο πυροσβεστικός οργανισμός πρέπει σε πλήρη σύμπνοια να αντιδράσει υπεύθυνα αξιολογώντας τα νέα δεδομένα.

Τις επόμενες μέρες η Ένωση μας παίρνει πρωτοβουλίες για την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση για να  επιλεγεί η βέλτιστη λύση για την διάσωση της επικουρικής και προνοιακή μας ασφάλισης. 

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Παρέμβαση Προέδρου ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη στην Επιτροπή της Βουλής κατά την συνεδρίαση της ακρόασης φορέων κατα την συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ


Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη για το πολυνομοσχέδιο που πλήττει το ΤΕΑΠΑΣΑ


Για μία ακόμη φορά μας αγνόησαν...

Ψηφίστηκε τελικά χθες από το Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής το άρθρο 221 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, που είχαμε απαιτήσει να αποσυρθεί, ως απαράδεκτο, λόγω των καταστροφικών αλλαγών που επιφέρει στους δυο πυλώνες των ασφαλιστικών μας ταμείων, ήτοι στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ως γνωστόν, έδωσε μια συνεχή μάχη μέσα κι έξω από τη Βουλή από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας να εντάξει τα Ταμεία μας στο ΕΤΕΑ και να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των μερισμάτων του ταμείου του Λιμενικού Σώματος.
  Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατενόησε το δίκαιο των αιτημάτων μας και ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα έθετε ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, διότι το άρθρο 221, όπως είπε, ακυρώνει συσσωρευμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και περιορίζει την ελευθερία επιλογής των ασφαλισμένων.
  Επίσης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη εκδήλωσαν με την παρουσία τους την συμπαράστασή τους στον αγώνα μας, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος και ο βουλευτής Τέρενς Κουίκ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μητρόπουλος Αλέξης, Τσουκαλάς Δημήτρης και Σταθάκης Γιώργος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Κατσώτης Χρήστος, καθώς και ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης.
  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου καταστήσαμε σαφές με την επίδοση του σχετικού ψηφίσματος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων ότι τυχόν ψήφιση του επίμαχου άρθρου θα εκληφθεί ως εμπαιγμός και απαξίωση όλων των ενστόλων, μια εξέλιξη που θα πυροδοτήσει νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δεδομένου ότι η κυβέρνηση όχι μόνο καταδεικνύει πώς αντιλαμβάνεται την «αγάπη» της για τους ένστολους, αλλά δεν συμμορφώνεται ούτε καν με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που έχουμε υποστεί από τα μνημόνια.
  Δυστυχώς, εκ μέρους της κυβέρνησης και του υπουργού Εργασίας επιδείχθηκε αδιαλλαξία αφού δεν δέχθηκε ούτε την τροπολογία 12 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και την πρότασή μας για νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 3 του άρθρου 221 ώστε να ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του εφάπαξ με κοινή υπουργική απόφαση.
  Κατόπιν τούτων κατά τη διεξαχθείσα ονομαστική ψηφοφορία εψήφισαν συνολικά 97 βουλευτές. Υπέρ του άρθρου 221, εψήφισαν ΝΑΙ 50 κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και ΟΧΙ 47 της αντιπολίτευσης.
  Ειδικότερα υπέρ του άρθρου ψήφισαν οι: Καραμανλή Άννα, Ιακωβίδου Παναγιώτα (Τάνια), Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Στύλιος Γεώργιος, Μαρτίνου Γεωργία, Νταβλούρος Αθανάσιος, Καράμπελας Ιωάννης, Κοψαχείλης Τιμολέων, Υψηλάντης Βασίλειος – Νικόλαος, Κόνσολας Εμμανουήλ, Αυγερινοπούλου Διονυσία – Θεοδώρα, Μαρίνος Ανδρέας, Βεσυρόπουλος Απόστολος, Σενετάκης Μάξιμος, Δεικτάκης Γεώργιος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Πασχαλίδης Ιωάννης, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, Σκόνδρα Ασημίνα, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Αντωνίου Μαρία, Γεωργαντάς Γεώργιος, Δήμας Χρίστος, Κέλλας Χρήστος, Βογιατζής Παύλος, Κατσαφάδος Κωνσταντίνος, Χριστογιάννης Δημήτριος, Μάνη-Παπαδημητρίου Αννα, Τσουμάνης Δημήτριος, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, Αραμπατζή Φωτεινή, Σκρέκας Κωνσταντίνος, Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Μακρή Ελένη, Μανδρέκα Ασπασία, Καρανάσιος Ευθύμιος. Κάρμαντζης Σταμάτιος, Καλαντζής Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος, Μπούρας Αθανάσιος, Δήμας Πύρρος, Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Γκόκας Χρήστος, Κασσής Μιχαήλ, Ρήγας Παναγιώτης, Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ, Μανιάτης Ιωάννης, Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας και Χριστοφιλοπούλου Εύη.
  Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χαϊκάλης Παύλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Γιοβανόπουλος Κώστας και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Μπούκουρας Στάθης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο οποίος είχε διαχωρίσει τη θέση του από το βήμα της Βουλής για το άρθρο 221, αντικαταστάθηκε λίγο πριν την ψηφοφορία.
  Οι Ομοσπονδίες μας δεν θα υποστείλουν φυσικά τη σημαία του αγώνα και ήδη σήμερα κατατίθεται η προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ αναφορικά με τις εκδοθείσες από αυτό αμετάκλητες αποφάσεις για τις μισθολογικές περικοπές. Επίσης, δόθηκε ήδη εντολή στους νομικούς συμβούλους να εξετάσουν την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 221, έτσι όπως ψηφίστηκε, καθόσον η ίδια η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής αναφέρεται σε αυτό.
  Όπως έχουμε κατ' επανάληψη δηλώσει, θα εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας με πνεύμα ενότητας και αποφασιστικότητας.
Ο αγώνας συνεχίζεται!
 

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 
 
 
Αθήνα 6-8-2014
 
Συνάδελφοι
 
Σήμερα το πρωί τα σωματεία μας συμμετείχαν με δυναμισμό και μαχητικότητα στην  κοινή  ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας  ενάντια στην  άδικη και καταστροφική επίθεση, που επιχειρεί η κυβέρνηση με ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου ενάντια στα ασφαλιστικά μας ταμεία.
Μετά την συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το  Υπουργείο Οικονομικών και εν συνεχεία προς τη Βουλή  των Ελλήνων.
Λίγο προς της εισόδου υπήρξε "αστυνομικός φραγμός" με ισχυρές δυνάμεις που απαγόρευσαν την συνέχιση της πορείας, επιτρέποντας μόνο στα Προεδρεία των Σωματείων να περάσουν του φραγμό.
Εξαιτίας του παραπάνω, μόνο τα προεδρεία των σωματείων μας, εν συνεχεία κατευθύνθηκαν προς τις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αιφνιδιαστικές, εν κρυπτώ και κατάφωρα άδικες τελευταίες  τροποποιήσεις του κανονισμού μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
Τα προεδρεία είχαν συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο  κ. Β. Παπαγεωργίου, που του επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας και του εκτέθηκαν οι  κάθετες διαφωνίες σχετικά με τις τελευταίες  ρυθμίσεις που  επί της ουσίας δίνουν την έναρξη των "εργασιών κατεδάφισης" του κανονισμού μεταθέσεων.
 
 
Στον κ. Αρχηγό εκφράστηκε η  έντονη δυσαρέσκεια  για την εν κρυπτώ   διαδικασία που ακολουθήθηκε, την ίδια στιγμή που υποτίθεται  είναι σε εξέλιξη σχετική επιτροπή επεξεργασίας για την βελτίωση του κανονισμού, ενέργεια που σαφώς δεν προάγει την εργασιακή ειρήνη στον πυροσβεστικό οργανισμό.
Από τον κ.  Αρχηγό ζητήθηκε η άμεση εισήγηση προς τον κ. Υπουργό Δ.Τ.Π.Π. της άμεσης κατάργησης του σχετικού Π.Δ. και η έναρξη  άμεσα υπεύθυνου και αξιόπιστου διαλόγου για την βελτίωση του κανονισμού μεταθέσεων.                 
 
                                                            Οι Πρόεδροι
                          Δημήτρης Σταθόπουλος              Γιάννης Σταμούλης
 
 ακολουθεί το ψήφισμα διαμαρτυρίας που επιδόθηκε