Σελίδες

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Επιτροπή Μισθολογίου κατόπιν εορτής συστήνει ο ΥΕΘΑ & χωρίς συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένωνΑθήνα, 20 Ιουνίου 2017


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Για άλλη μια φορά, οι Ομοσπονδίες μας, όχι μόνο δικαιώνονται από τις εξελίξεις αλλά έρχονται και πάλι να προασπίσουν τα δικαιώματα των συναδέλφων και να απαιτήσουν το σωστό.


Ειδικότερα, χθες, 19 Ιουνίου 2017, με Κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης, πληροφορήθηκαν τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τη συγκρότηση Υπηρεσιακής Επιτροπής (Μισθολογικές Ρυθμίσεις Στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α.), έργο της οποίας είναι «η εξέταση-αποσαφήνιση ή και τυχόν περαιτέρω προώθηση διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, επί θεμάτων που άπτονται του ν.4472/2017 και αφορούν στο νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και στις διάφορες κρατήσεις – παροχές των Μ.Τ. και Ε.Λ.». Η Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες, καλείται να περαιώσει το έργο της εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι έως 30-6-2017!

Είναι σαφές, ότι το ΥΕΘΑ έρχεται «κατόπιν εορτής» να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύσταση της αναγκαίας αυτής Επιτροπής, όπως είχαμε όμως ζητήσει να γίνει πολύ πριν από τη ψήφιση του ν.4472/2017, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους και να αποφευχθεί η ψήφιση των γνωστών εκτρωματικών διατάξεων του νέου μισθολογίου.

Καλούμε έστω και τώρα τον κάθε αρμόδιο Υπουργό της κυβέρνησης, να αναλάβει τις ευθύνες του και εφόσον ενδιαφέρεται πραγματικά για τη βελτίωση των ισχυουσών διατάξεων, να δώσει εντολή για την άμεση συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή και στελεχών του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Επιπλέον, δε, να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε η Επιτροπή να καταλήξει σε προτάσεις επ' ωφελεία των μισθοδοτούμενων και όχι με γνώμονα τις επιταγές των Μνημονίων.

Οι Πρόεδροι 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. 
Ε.Α.Π.Σ. 
Π.Ε.Α.Λ.Σ. 

Αίτημα για κοινή συνάντηση των Ομοσπονδιών
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017


Προς:
1) To Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού
Υπόψη Υποστρατήγου κ. Σωτήριου ΠΑΝΟΥΣΗ
2) To Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής
Υπόψη Υποστρατήγου κ. Γεωργίου ΚΩΤΣΑΚΗ
3) To Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γραφείο Συντονιστή Υποστήριξης
Υπόψη Υποστράτηγου κ. Ιωάννη ΡΑΜΦΟΥ

Στρατηγοί,

Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας που εκπροσωπούν χιλιάδες ένστολους εργαζομένους επιθυμούν κοινή συνάντηση μαζί σας, προκειμένου στο πλαίσιο των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων να σας εκθέσουν τα παρακάτω θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, τόσο της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. όσο και των Σωμάτων μας, στις οποίες προΐστασθε, όπως: α) τις διατάξεις του νέου ειδικού μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων (ν.4472/2017), β) την επανεξέταση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Ταμείων μας, γ) τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΕΑΠΑΣΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014, δ) τα προβλήματα που παρατηρούνται με τις δαπάνες των Υπηρεσιών και τα υπομνήματα του αστυνομικού & πυροσβεστικού προσωπικού και ε) τη μη χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους από τον ειδικό λογαριασμό του ν.826/1978.

Ειδικότερα, αυτή την περίοδο μας απασχολούν οι στρεβλώσεις – αδικίες που προκαλούνται μέσα από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου μας και οι προτάσεις βελτίωσης αυτού, οι οποίες δε θα πρέπει να αποκλίνουν από τις αποφάσεις του ΣτΕ (μισθοί στα επίπεδα μέχρι την 31-07-2012, επιστροφή υπόλοιπων αναδρομικών κ.λπ.). Προτείνεται δε, η σύνταξη σχετικού υπομνήματος προς τους αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και περαιτέρω νομοτεχνικές ρυθμίσεις.

Όπως γνωρίζετε, η παρέμβαση του συνδικαλιστικού μας κινήματος ήταν καταλυτική με το διεκδικητικό πλαίσιο που προέβαλε και μάλιστα κάτω από το δεδομένο περιβάλλον που υπήρχε και έπρεπε να αντιμετωπίσει (κυβερνητικός αιφνιδιασμός, μηδενικός διάλογος, νομοθέτημα προσαρμοσμένο μόνο στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.), ακολούθως δε με την ενημέρωση-ανάλυση των σημαντικών αποτελεσμάτων του αγώνα μας για το σύνολο των συναδέλφων, όπως η άρση του πλαφόν του πενθημέρου που εισήχθη αρχικά στο σχέδιο νόμου και δε θα καλύπτονταν η περικοπή από καμία προσωπική διαφορά, η δέσμευση της προσμέτρησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και των ετών σπουδών για την απόκτηση πτυχίου στην κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αναγνωρίστηκε μέχρι την 31-12-2016, αλλά και η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, σε ένα σημαντικό δείγμα ενιαίας αντιμετώπισης όλων των στελεχών που αμείβονται με το ίδιο ειδικό μισθολόγιο.

Παράλληλα, όμως, με την ανάλυση του μισθολογίου, προκύπτουν, σε κάποιες περιπτώσεις, προβλήματα στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την 31-12-2014, αφού πλέον με τις νέες μισθολογικές διατάξεις δεν υφίστανται τα παλαιά επιδόματα και ο νέος βασικός μισθός, είτε είναι μεγαλύτερος από το σύνολο του παλαιού βασικού συν του χρονοεπιδόματος, είτε είναι μικρότερος.

Ένα άλλο θέμα που ανακύπτει με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, είναι αυτό των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Ταμείων μας (τακτικών & έκτακτων κρατήσεων), δεδομένων και των αυξημένων ποσοστών κράτησης που έχουν εισαχθεί τα τελευταία έτη σε σύγκριση με τους λοιπούς ασφαλισμένους, στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου.

Επίσης, θα πρέπει να συζητηθούν προβλήματα που παρατηρούνται με τις δαπάνες των Υπηρεσιών και την εξόφληση των υπομνημάτων των συναδέλφων, τα οποία οφείλονται, τόσο στο νέο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις του ν.4412/2016, όσο και στη γραφειοκρατία – έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Φρονούμε ότι για την αντιμετώπισή τους θα πρέπει να σταλούν σχετικές οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων και να υπάρξουν σεμινάρια ενημέρωσης των εμπλεκομένων στελεχών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε επίσημα, τι μέλλει γενέσθαι με το νέο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τις δαπάνες μετακίνησης των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείς και στις Ένοπλες Δυνάμεις (ν.4336/2015), δεδομένης της νέας ημερομηνίας λήξεως (30-06-2017) που έχει οριστεί από τις διατάξεις του ν.4430/2016 για την έκδοσή του και της υποχρεωτικής εφαρμογής των γενικών σχετικών διατάξεων στα Σώματά μας σε περίπτωση μη έκδοσής του.

Τέλος, τονίζεται η μεγάλη καθυστέρηση της νομοτεχνικής ρύθμισης που αφορά τη μεταφορά του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 στον Κλάδο Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, η συσσώρευση στο Ταμείο πολλών αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους και η αναγκαιότητα αδιάκοπης καταβολής του εν λόγω βοηθήματος, δεδομένου ότι δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ οι ανάγκες για οικονομικές ενισχύσεις αυξάνονται συνεχώς.

Οι Ομοσπονδίες μας με αίσθημα ευθύνης θα βρίσκονται καθημερινά στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιακών αρχών, ώστε να γίνουν άπαντες κοινωνοί των οικονομικών εν γένει προβλημάτων και αιτημάτων μας.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Ε.Α.Π.Σ
 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

21o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΠΣ


Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Το ενδιαφέρον για την υγεία του Πυροσβέστη σε χρόνια ασθένεια.

Προς Αν.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Ν.Τόσκα
         Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β.Καπέλιο
         Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.Ι.Καπάκη


Αξιότιμοι κ.κ. της πολιτικής και πυροσβεστικής ηγεσίας.

Η άνοδος και η κάθοδος  κλίμακας είναι μια εξαίρετη, κλασσική  πυροσβεστική άσκηση για το πυροσβεστικό προσωπικό και  η άνοδος και κάθοδος πολλών ορόφων από το κλιμακοστάσιο επίσης αποτελεί μια εξαιρετική εκγύμναση για την γενικότερη φυσική κατάσταση γενικότερα.
Αμφότερα βέβαια αφορούν  τους υγιείς και εν ενεργεία Πυροσβέστες.
Γιατί αν πρόκειται για άρρωστους εν ενεργεία συναδέλφους και άρρωστους υπερήλικες εν αποστρατεία συναδέλφους, που πρόκειται να επισκεφθούν τους τελευταίους ορόφους, του πολυόροφου κτιρίου, όπου βρίσκονται τα ιατρεία του Πυροσβεστικού Σώματος, τα προλεχθέντα προφανώς ξεφεύγουν από την παραπάνω θεώρηση.

Όπως γνωρίζετε εδώ και μία εβδομάδα, το κτίριο που στεγάζονται τα ιατρεία και η Διεύθυνση Υγειονομικού του Π.Σ. βρίσκεται με κομμένο το κοινόχρηστο ρεύμα, με αποτέλεσμα να στερείται ανελκυστήρα, φωτισμού στις σκάλες, αλλά και στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του ασθενοφόρου.
Με δεδομένο ότι οι χώροι της υγειονομικής βρίσκονται στους τελευταίους ορόφους του εξαώροφου ενοικιαζόμενου κτιρίου, είναι περιττό να αναλύσουμε περαιτέρω το πρόβλημα  και να το χαρακτηρίσουμε. (για να αποφύγουμε το κίνδυνο να χαρακτηριστούμε μικρόψυχοι, αντιπολιτευόμενοι κ.λ.π.)
Αναμένουμε απλά την άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση του παραπάνω αυτονόητου.


Αξιότιμοι κ.κ. της πολιτικής και πυροσβεστικής ηγεσίας.

Με την ευκαιρία του παραπάνω, ήρθε η ώρα να δείξετε το ενδιαφέρον σας στην ασθενή υγειονομική περίθαλψη του πυροσβεστικού προσωπικού. 

Πέρα από το διαχρονικό και αναπάντητο αίτημα για την  θεσμοθέτηση κανόνων υγείας και ασφάλειας για το πυροσβεστικό προσωπικό, υπάρχει και ο μεγάλος ασθενής της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης του πυροσβεστικού προσωπικού,  που και σε αυτόν τον τομέα αναδυκνείεται σε φτωχό  συγγενή μεταξύ  των ενστόλων.

Στην παρούσα φάση είναι στιγμή να εξετασθεί με σοβαρό και άμεσο τρόπο η μεταφορά της Υγειονομικής μας Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του 251 ΓΝΑ, όπου και παρέχεται νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού μας, ώστε τα έμπειρα υγειονομικά μας στελέχη να διασυνδέσουν την πρωτοβάθμια υγειονομική μας υποστήριξη  με τη νοσοκομειακή, σε ένα καθαρά υγειονομικό περιβάλλον.Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί οδοιπορικών εξόδων»

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017

Προς: 
1) Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ
2) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ

Θέμα: «Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί οδοιπορικών εξόδων»

Κύριοι Υπουργοί,

Μετά την ψήφιση του ν.4336/2015, με τον οποίο τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις για τις δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, έπρεπε εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι μέχρι την 30/09/2016, να εκδοθεί το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα προκειμένου να τύχουν εφαρμογής αυτές οι διατάξεις ώστε να αρχίσει να αντιμετωπίζεται ένα οικονομικό πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες δικαιούχους οδοιπορικών εξόδων.

Έκτοτε, όμως, όχι μόνο δεν δρομολογήθηκε η απαραίτητη διαδικασία έκδοσης του Π.Δ., αλλά με το άρθρο 62 του ν.4430/2016, δόθηκε και επιπλέον παράταση (!), αυτή τη φορά έως την 30η Ιουνίου 2017.

Επειδή με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωσης εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, και

Επειδή η προβλεπόμενη προθεσμία λήγει οσονούπω, χωρίς να γνωρίζουμε κάτι σχετικό επί του περιεχομένου του, παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά επί τούτου, επιδιώκοντας να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι πιέζει ασφυκτικά η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του εν θέματι Προεδρικού Διατάγματος.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση έτσι ώστε να λήξει μια εκκρεμότητα που συντηρεί την ανισότητα μεταξύ των λειτουργών του Κράτους και που μόνο ως εκδικητική συμπεριφορά προς τους σκληρά εργαζόμενους ένστολους λειτουργούς και συναδέλφους μας αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες, μπορεί να ερμηνευτεί.

Με εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ.                                      Π.Ο.ΑΞΙ.Α.                           Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.                               Ε.Α.Π.Σ.                          Π.Ε.Α.Λ.Σ. 
 ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α.Π.4286/9-6-2017
Προς : Μέλη ΕΑΠΣ

1. Λόγω της μη απαρτίας της πρώτης γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το 4269 /19-05-2017, έγγραφό μας, σας καλούμε στις 16-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Thermae Platystomou» Λουτρά Πλατυστόμου στη Φθιώτιδα., στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.
2. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
α. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.
β. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.
γ. Οικονομικός Απολογισμός.
δ. Οργανωτικά συνδικαλιστικά ζητήματα.
3. Στα πλαίσια της τακτικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί το 21ο Συνέδριο της ΕΑΠΣ, με δύο θεματικές ενότητες, η πρώτη αφιερωμένη στον αείμνηστο συνάδελφο Ηλία Μπέτσιο, τον θεμελιωτή της «επιστημονικής πυροσβεστολογίας» στην πατρίδα μας και η δεύτερη αφιερωμένη στα 25 χρόνια εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

για την εκδίκαση της διεκδίκησης της αναδρομικής καταβολής του επιδόματος κινδύνου (που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ) από το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού.


4η ομαδική εκδίκαση για το επίδομα κινδύνου

Συνάδελφοι

 

Από το 2008 ξεκινήσαμε την διεκδίκηση της καταβολής, μέσω της δικαστικής οδού, του ειδικού επιδόματος κινδύνου που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ για το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Από το δικηγορικό γραφείο της Σπυριδούλας Κακλαμάνη, που είχε αναλάβει εκ μέρους της Ένωσής μας, την προσφυγή, ενημερωθήκαμε ότι η τέταρτη ομάδα προσφυγών θα εκδικαστεί στις 19/6/2017.

Επίσης μας ενημέρωσε ότι απαιτείται η συμπλήρωση από όλους τους συναδέλφους που προσέφυγαν τότε, μια νέας εξουσιοδότησης, προς το δικηγορικό γραφείο, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (επισυνάπτεται). Στην περίπτωση που η θεώρηση γίνεται στην Υπηρεσία μας, ο θεωρών την υπογραφή θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον υπογράφοντα.

Η εξουσιοδότηση, άμεσα θα πρέπει να αποσταλεί, στο δικηγορικό γραφείο της Σπυριδούλα Κακλαμάνη, Λ. Αλεξάνδρας 53, 11473 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι 14-06-2017.

Τα ονοματεπώνυμα των συναδέλφων που περιλαμβάνονται στην προσφυγή, έχουν αποσταλεί σε κατάσταση, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.


Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ARAG

Συνάδελφοι

Η Ένωσή μας συνεχίζει την συνεργασία της με τον Όμιλο ARAG αναφορικά με την Ασφάλιση Νομικής Προστασίας για τα  μέλη της Ένωσής μας.

Ο όμιλος ARAG είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος ανεξάρτητος συνεργάτης για το δίκαιο και την προστασία.  Με τους 3.500 εργαζομένους του ο όμιλος πετυχαίνει έσοδα από πωλήσεις και
ασφάλιστρα πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ. Εκτός Γερμανίας η ARAG έχει επεκταθεί σε άλλες δεκατέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, στις Η.Π.Α και το Καναδά για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων της. Στη αγορά της Νομικής Προστασίας των Η.Π.Α. η ARAG κατέχει σήμερα την πρώτη θέση, ενώ ο όμιλος ηγείται στις αγορές της Ισπανίας και Ιταλίας.
 
Για προσωποιημένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών μας, αποστέλλονται τα ζητούμενα στοιχεία στον σύνδεσμο http://www.arag.gr/eaps.html   και θα υπάρξει επικοινωνία με εξειδικευμένο  συνεργάτη  της εταιρίας.

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπηρεσιών έχει αποσταλλεί  αναλυτικά το παρεχόμενο πρόγραμμα ασφάλισης.


Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

«Τακτικές Μεταθέσεις Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 2017. Το δις εξαμαρτείν…»
Συνάδελφοι

Μια μέρα προ της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων των Αξιωματικών για το 2017, απευθύναμε προς τον κ. Αρχηγό και τα μέλη Συμβουλίου Μεταθέσεων του Π.Σ. επιστολή, στην οποία επισημάναμε τις μέχρι σήμερα «διοικητικές οριοδρομές» που ακολουθήθηκαν στη διαχείριση των στελεχών, ζητώντας να γίνει σεβαστή αυτή τη φορά η νομιμότητα, αλλά και να ληφθεί υπόψη μαζί με το υπηρεσιακό συμφέρον και η σκληρή, αδυσώπητη σημερινή μνημονιακή πραγματικότητα που σαρώνει τη χώρα μας και τους συναδέλφους. 
Δυστυχώς πριν «αλέκτωρ λαλήσει…» επαναλήφθηκαν η ίδια «διοικητική οριοδρομή» με πρωτοφανή ισοπέδωση του κανονισμού μεταθέσεων. 
Το μενού πλουσιότατο, αλλά εξέχως άνοστο και πικρό λόγω της αδικίας της συνταγής. 1. Για πρώτη φορά, μετατίθεται δυσμενώς- διώκεται αιρετό μέλος του Συμβουλίου των Μεταθέσεων και μάλιστα επικεφαλής του ενός από τους δύο συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές. Η συγκεκριμένη επιλογή, πέρα από τη όποια νομική της υπόσταση, ισοπεδώνει την ίδια την φιλοσοφία του συστήματος συμμετοχής αιρετών, δημιουργεί κλίμα τρομοκράτησης των συναδέλφων που αποφασίζουν να μετέχουν ως αιρετοί αφού υπό την απειλή της μετάθεσης, πρέπει να «συμμορφώνονται προς τα υποδείξεις». 

2. Μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός, με ξεκάθαρη πλέον τιμωρητική πρόθεση, για δεύτερη φορά εντός του έτους σε διαφορετική πόλη. Την πρώτη φορά, με παράνομο τρόπο, σε υπηρεσία που δεν υπήρχε θέση του βαθμού του. Εν συνεχεία ο συνάδελφος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, δικαιώθηκε και παρέμεινε με προσωρινή απόφαση στην υπηρεσία του. Πριν καν εκδοθεί η απόφαση, ξαναμετατίθεται σε άλλη γεωγραφική περιφέρεια, προφανώς ως παραδειγματισμό στους έχοντες πρόθεση για παρόμοιες προσφυγές στην δικαιοσύνη. 

3. Από την αυτή Υπηρεσία, μετατίθενται δύο ακόμα ανώτεροι Αξιωματικοί, ένας στον Βορρά και ένας στη Δύση. Ο μεν πρώτος χωρίς να ληφθεί υπόψη η υπαγωγή του σε άρθρο του κανονισμού, ο δε δεύτερος, μετατίθεται εκ νέου σε υπηρεσία, για την οποία είχαν υποβάλλει αιτήσεις μετάθεσης, δύο ομοιόβαθμοι, οι οποίες αιτήσεις απορρίφθηκαν. 

4. Συνέπεια της συγκεκριμένης μετάθεσης, για την Π.Υ. προορισμού του, είναι είναι ο μέχρι σήμερα Διοικητής της συγκεκριμένης Π.Υ. αφού επωμιστεί για δεύτερη χρονιά τη διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου της περιοχής του, στο πέρας της να γίνει Υποδιοικητής. 

5. Μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός, ο οποίος έχει επαναμετατεθεί στον αυτό βαθμό, από Υπηρεσία της Αττικής, σε Π.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας. «Τυχαίως» ο συνάδελφος προ ολίγου καιρού, ελέγχθηκε για τις προσωπικές του αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες δεν επικροτούσε θριαμβολογώντας και χειροκροτώντας τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Με την παρούσα μετάθεση, νουθετείται για την μελλοντική του συμμόρφωση προς αυτή την κατεύθυνση. 

6. Από την εν λόγω Π.Υ. που μετατίθεται ο παραπάνω συνάδελφος, μετατίθεται Ανώτερος Αξιωματικός σε Υπηρεσία που δεν έχει καθόλου οργανικές θέσεις. 

7. Για πρώτη φορά, παραμένουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκτός των Ανωτάτων Αξιωματικών και Ανώτεροι Αξιωματικοί σε νησιά του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 

Η επιλογή αυτή γίνεται με απόλυτο μεροληπτικό τρόπο, μιας και από αυτούς κάποιοι επιστρέφουν στον τόπο συμφερόντος τους, χωρίς αίτησή τους ενώ κάποιοι παραμένουν παρότι είχαν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης. 

8. Συνεχίζεται το διοικητικό παράδοξο της μετάθεσης Αξιωματικών, από και προς το Παράρτημα της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με έδρα Πτολεμαίδα, χωρίς να υφίστανται οργανικές θέσεις και να έχουν κατανεμηθεί. 

9. Δεν μετατίθεται Επιπυραγός προς τον τόπο συμφερόντος του, παρότι υπάρχει κενή θέση του βαθμού του παρότι υπέβαλε σχετική αίτηση. 

10. Μετατέθηκαν Αξιωματικοί σε Π.Υ. που δεν υπήρχαν αντίστοιχες κενές θέσεις. 

11. Επίσης στην απόφαση των μεταθέσεων γίνεται επίκληση του μνημονιακού νόμου Ν.4336/2015 (ο οποίος δεν καταργήθηκε με ένα άρθρο, ενός νόμου, μέρα μεσημέρι) σύμφωνα με τον οποίο δεν δίνονται έξοδα μετάθεσης σε όσους έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση. Ο ίδιος Νόμος, όμως στο άρθρο 15, προβλέπει ότι για τις μετακινήσεις των στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α. θα εκδοθεί Π.Δ. από τους συναρμόδιους Υπουργούς που θα καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις και τον τρόπο αποζημίωσης. Μέχρι την έκδοση αυτού, καθορίζεται ότι ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το συγκεκριμένο Π.Δ. έχει εφαρμογή το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που δικαιολογεί έξοδα μετάθεσης ανεξαρτήτως αιτήσεως του υπαλλήλου. 


Συνάδελφοι

Μετά την τελευταία τροποποίση του Κανονισμού Μεταθέσεων, ανευ διαλόγου και διαβούλευσης, ακολουθεί η εφαρμογή του, με τον παραπάνω τρόπο.


Δυστυχώς την ημέρα των μεταθέσεων, η υπηρεσικακή πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Μεταθέσεων δεν έλαβε υπόψη της εκτός από το θεσμικό πλαίσιο και τις διδαχές του εορτάζοντα τη μέρα αυτή Αγίου Συνεσίου.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

Γιάννης Σταμούλης  Τάσος Μανιάτης
        Πρόεδρος             Γ.Γραμματέας


Για την κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016

Η ¨Ενωσή, μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία του χώρου των ενστόλων,  στήριξε την  συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τίτλο «Μαύρη Διαμαρτυρία Επιβίωσης» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, το απόγευμα, στην Αθήνα, στην πλατεία Κολοκοτρώνη.Η εκδήλωση διαμαρτυρίας αποφασίστηκε από 31 φορείς εργαζομένων και συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Αλληλεγγύη (ΑΞ.Ι.Α), προκειμένου να επιδοθεί ψήφισμα στη Βουλή των Ελλήνων εναντίον του άρθρου 12 του ν.4387/2016 με το οποίο για πρώτη φορά στην Ελληνική ιστορία καταργείται σύνταξη, αυτή της Σύνταξης Χηρείας, με ηλικιακά κριτήρια. 
 
Μετά τη συγκέντρωση στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, ακολούθησε πορεία προς το Κοινοβούλιο όπου επιτροπή γυναικών επέδωσε το Ψήφισμα στο προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πορεία των μαυροφορεμένων γυναικών έως την Ηρώδου Αττικού, όπου όμως δεν τους επετράπη να φτάσουν ως το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να επιδώσουν το Ψήφισμα και στον Πρωθυπουργό της Χώρας.

                  Δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΠΣ στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας