Σελίδες

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Για την καταλληλότητα των πυροσβεστικών – εκχιονιστικών μηχανημάτων

                   Η επίσημη απάντηση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάδελφοι

Πριν περίπου δύο μήνες η Ένωσή μας, από κοινού με την ΠΟΕΥΠΣ είχαμε απευθύνει προς τον κ. Αρχηγό του Π.Σ.μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προσαρτούν μηχανήματα εκχιονισμού, για την  εκπλήρωση της αποστολής του Π.Σ., κατά τις περιόδους ισχυρής κακοκαιρίας.
Ειδικότερα ρωτούσαμε:
  1. Εάν οι Εκπαιδευτές – Εκγυμναστές των χειριστών – πυροσβεστικών υπαλλήλων, διέθεταν σχετική πιστοποίηση προς τούτο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καθώς και αν υπάρχει σχετική αρμοδιότητα των εχόντων το δικαίωμα έκδοσης, της χορήγησης της σχετικής υπηρεσιακής άδειας χειρισμού των συγκεκριμένων εκχιονιστικών μηχανημάτων.
  2. Αν τα μηχανήματα εκχιονισμού που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας.
  3. Αν τα πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα μαζί με το προσαρτημένα μηχανήματα εκχιονισμού, ως ενιαίο οχήματα, έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας από την απαιτούμενη αρμόδια αρχή.
 Το Αρχηγείο του Π.Σ. με το υπ.αριθ. 9227/1-3-2017 έγγραφό του, μας γνωστοποιεί τα ακόλουθα σχετικά με τα ερωτήματά μας:

1.  Η διαδικασία εκαπίδευσης και εξέτασης που ακολουθείται για την χορήγηση άδειας χειριστή ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων σε υπαλλήλους του Π.Σ. συμπεριλαμβανομένων και των εκχιονιστικών μηχανημάτων καθορίζονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 349/1990.

2. Οι λεπίδες αποχιονισμού δεν δύναννται να φέρουν  "έγκριση τύπου και κυκλοφορίας" καθ ότι είναι (μη αυτοκινούμενα) μηχανήματα", τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας ΕΚ σχετικά  με τα μηχανήματα (οδηγία 2006/42/ΕΚ). Το μηχάνημα κυκλοφορεί και λειτουργεί  νόμιμα εντός της Ε.Ε., όταν ο κατασκευαστής του  έχει συντάξει  την προβλεπόμενη  δήλωση συμμόρφωσαης ΕΚ και έχει επιθέσει τη σήμανση "CE" σε αυτό.

3.Τα πυροσβεστικά οχήματα  που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την πυροσβεστική υπηρεσία, εξαιρούνται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, από την υποχρέωση εξασφάλισης έγκρισης τύπου ΕΚ και τίθενται  σε κυκλοφορία κατόπιν απόφασης του  Υ.Δ.Α. Τα οχήματα αυτά δύνανται να φέρουν πρόσθετο εξοπλισμό προς υποβοήθηση του επιχειρησιακού  τους έργου, εφόσον βεβαίως αυτά είναι τεχνικά επαρκή προς τούτο.

4. Το Π.Σ. χρησιμοποιεί  πυροσβεστικά οχήματα με πρόσθετο εκχιονιστικό εξοπλισμό μόνο σε περιπτώσεις  θεομηνιών και ιδίως δε κατά την επέλευση χιονοπ΄τωσεων μεγάλης έντασης, οπότε το σύνολο του κρατικού μηχανσιμού και των διαθέσιμων μέσων ενεργοποιείται και συνδράμει στην αντιμετώπιση των καταστάσεων έκακτης ανάγκης.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Για τα νέα προβλήματα που δημιουργεί η νέα τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων.

                        ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΑΠΣ 


Με την κοινοποίηση του Π.Δ. 13/2017 προβληματισμός και ανησυχία προέκυψε στους συναδέλφους παρά λύση και ορθολογισμό έφερε η συγκεκριμένη διάταξη όπως τουλάχιστον υποσχόταν η δημιουργία της.

α) Η νεοσύστατη έννοια Πόλη- Νομός ως τόπος συμφερόντων καταργεί τη φιλοσοφία της μέχρι τώρα επιλογής , αφού συνάδελφοι θα κληθούν να υπηρετήσουν “εντός νομού ” αλλά σε απόσταση άνω των 50χλμ., που με τις διατάξεις του Π.Δ.170/1996 οριοθετούσε τη μετάθεση μοριοδότησης, ανανέωσης χρόνου, κτλ.. Η απόφαση δε της κατά τόπους τοποθέτησης ξεφεύγει από τις ισχύουσες δικλείδες. 

β) Συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούσαν σε απομακρυσμένες πόλεις και “βόλευαν ” σαν τοποθέτηση θα κληθούν να μετατεθούν αφού η μακρόχρονη αλλά βολική παραμονή τους εκεί δεν μοριοδοτούνταν με αποτέλεσμα να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και νέες μεταθέσεις αναπλήρωσης αυτών (χωρίς μόρια – εντός νομού) δίχως να εξυπηρετούνται αμφότεροι. 

γ) Ενώ στο Π.Δ. γίνεται λόγος για εξαίρεση των υπηρεσιών των νησιών από νομούς που υπάγονται αυτά, κατά την εκ νέου κατανομή παρουσιάζονται οι θέσεις ενοποιημένες. Έτσι σε νομούς με νησιά (π.χ. Μαγνησία- Σποράδες , Καβάλα- Θάσος ) θα κληθούν συνάδελφοι έχοντας τη χαρά της μετάθεσης στον τόπο τους (ηπειρωτική χώρα), να τοποθετηθούν σε νησιωτικές υπηρεσίες με ότι συνεπάγεται αυτό. Παρατηρείται το παράδοξο βέβαια για την Π.Υ. Α/Λ Σκιάθου να αποτελεί ξέχωρο τόπο μετάθεσης ενώ το Π.Κ. Σκιάθου να ενοποιείται με τη Μαγνησία. Κατά συνέπεια στην μεν πρώτη τοποθέτηση να μοριοδοτήται αναλόγως ενώ στην άλλη όχι.

δ) Για ακόμη μια φορά ενώ γίνεται λόγος για υπεράριθμους υπηρετούντες δεν αποσαφηνίζεται η μοριοδότησή τους ως μέτρο ισονομίας-ισορροπίας μεταξύ των. 

Ασπάζομαι τις θέσεις και τις ενστάσεις Ε.Α.Π.Σ. , όπως αυτές καταγράφονται από τις τοποθετήσεις του Δ.Σ. και ελπίζω στην ανταπόκριση των ιθυνόντων για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου Π.Δ..

Γεώργιος Βαρδάτσικος
Γραμματέας Π.Ε. Θεσσαλίας Ε.Α.Π.Σ.

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Συνάντηση των Ομοσπονδιών με το Προεδρείο της ΟΣΥΠΑ. (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας)
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, συνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Ε.Α.Π.Σ., Π.Ο.ΑΣ.Υ., Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.), με σκοπό την εξέταση των νέων δεδομένων, που διαμορφώνονται στους τομείς ασφάλειας – πυρασφάλειας στα ελληνικά αεροδρόμια που παραχωρήθηκαν ιδιωτικά συμφέροντα στη FRAPORT.

Στην συνάντηση εκφράστηκε η κοινή ανησυχία για το εάν το ξεπούλημα – παραχώρηση της εθνικής περιουσίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, πληροί την νομιμότητα αλλά το κυριότερο διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου.
Επίσης σημαντικό ζητούμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών από το Π.Σ. και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία με την προφανή προχειρότητα, αδειάζει τις Υπηρεσίες της χώρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πυρασφάλειας – ασφάλειας των αεροδρομίων.
Αποφασίστηκε ο συντονισμός των δράσεων με όλους τους πρόσφορους τρόπους για να διασφαλιστεί το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, τα εργασιακά δικαιώματα του πυροσβεστικού και αστυνομικού προσωπικού και κυρίως η ασφάλεια και πυρασφάλεια της χώρας.

Σήμερα στην κορύφωση της μνημονιακής εξαθλίωσης, ο έλληνας πολίτης περιμένει από τα Σώματα Ασφαλείας, να περιφρουρούν την ασφάλεια και την πολιτική προστασία της χώρας και όχι να εξυπηρετούν την κερδοφορία των ιδιωτικών εταιριών.

Οι Πρόεδροι
Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
               
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης          

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος              

Ε.Α.Π.Σ.   
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙωάννηςΠέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

«Δημιουργική ασάφεια» και στην κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού.


Ζητήματα νομιμότητας στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων του 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταθέσεων, το Δεκέμβριο εκάστου έτους, με μεταβιβασμένη αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γίνεται η κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού τόσο στο σύνολο, όσο και κατά βαθμούς για Αξιωματικούς. 
Βασική προϋπόθεση της κατανομής είναι η υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας τάξης ανεξάρτητους Σταθμούς (Π.Δ. 170/1996 (Α΄31) αριθ. 11 παρ.1 ως ισχύει σήμερα. 
Η απόφαση της κατανομής καθορίζει ουσιαστικά και τις τακτικές μεταθέσεις κάθε έτους, μιας και με βάση την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης συντάσσεται ο πίνακας κενών θέσεων ανά υπηρεσία και βαθμό αλλά και οι υπεράριθμοι υπηρετούντες ανά Πυρ/κή Υπηρεσία. 
Δυστυχώς για συνεχόμενη φορά, βλέπουμε την επανάληψη διοικητικής αρρυθμίας που προδιαθέτει για έμφραγμα τον πυροσβεστικό οργανισμό. 
Ειδικότερα με την υπ. αριθ. 91231Φ102.2/30-12-2016 Απόφαση ΑΠΣ, δεν τηρήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη και ειδικότερα, ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται: 
59 θέσεις Πυράρχων, 
126 θέσεις Αντιπυράρχων, 
353 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309, 
567 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα. 

Μετά την τελευταία χωρίς διάλογο τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, βγήκε νέα απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης, σύμφωνα με την οποία ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται: 
59 θέσεις Πυράρχων, 
129 θέσεις Αντιπυράρχων, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309, 
363 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309, 
571 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα. 

Επίσης αυξάνει κατά 24 συνολικά άτομα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού (αρχική κατανομή 8256 τελική 8274) 
Με βάση την δημοσίευση των ΠΔ για ίδρυση νέων Π.Υ. ορθώς έπρεπε να εκδοθεί νέα απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης, με αντίστοιχη όμως εξουσιοδοτική διάταξη μετά από την τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, η οποία θα έδινε κατανομή στις νέες Π.Υ. με βάση την τάξη αυτών που έντεχνα δεν καθορίσθηκε στο ΠΔ ίδρυσης τους. 
Το τραγελαφικό στην νέα κατανομή είναι ότι όπου εξυπηρετούνται συμφέροντα ο ΝΟΜΟΣ συμφέροντος γίνεται πόλη και Π.Υ. όπως π.χ. αυτό του ΠΚ Θήρας….και της Π.Υ. Α/Δ Θήρας. 

Επίσης να επισημανθεί ότι κατά το άρθρο 19 του κανονισμού «μαζί με τον πίνακα κενών θέσεων Αξιωματικών θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου…». 


Τα παραπάνω, συνέχεια των εκτάκτων μεταθέσεων, συνεχίζουν τον κύκλο της αναζήτησης του δικαίου, από τους συναδέλφους που θίγονται και η συνέχεια μοιραίως θα δίνεται στην Ελληνική Δικαιοσύνη. 

Να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η διοικητική ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι πολύπλευρη και όπως έλεγε ο διαχρονικός Η.Μπέτσιος, στους βαθμοφόρους του Σώματος, η αρμοδιότητα ανατίθεται, η ευθύνη αναζητείται…

                                     Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν.Γραμματέας

Γιάννης Σταμούλης                Τάσος Μανιάτης

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Συνέχιση της Συνεργασίας με την INTERAMERICAN
Συνάδελφοι

Σε συνέχεια της συνεργασίας με τον ασφαλιστικό όμιλο INTERAMERICAN, σύμφωνα με  την τελευταία ενημέρωση που μας στάλθηκε.προσφέρονται στα μέλη μας, ειδικές τιμές  σε ασφαλιστικά προϊόντα, όπως:
  • ·       Δημιουργία συνταξιοδοτικής αποταμίευσης για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό εφάπαξ κεφάλαιο για τα χρόνια που δε θα εργάζονται πλέον. Με δεδομένο το νέο ασφαλιστικό, όπου  η εθνική  σύνταξη ορίστηκε στα 384 ευρώ το μήνα, ο σχεδιασμός ενός πρόσθετου κεφαλαίου μέσα από ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης θα διασφαλίσει ροές εισοδήματος για το απρόβλεπτο του μέλλοντος.

  • ·         Συμπληρωματική κάλυψη υγείας μέχρι 1.000.000 ευρώ επιπλέον από το κοινωνικό φορέα ή οποιαδήποτε υφιστάμενη κάλυψη, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο που καθορίζεται κυρίως από την ηλικία και κυμαίνεται από 0,30 ευρώ έως 2 ευρώ την ημέρα. Οι παροχές υγείας της Interamerican  συμπεριλαμβάνουν 24ωρο συντονιστικό κέντρο, εξειδικευμένους συνεργάτες, δίκτυο υγείας με περισσότερες από 1390 γιατρούς, 253 διαγνωστικά κέντρα, συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιόκτητες ιατρικές μονάδες.

  • ·         Ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με οικονομία,ευελιξία και με πολλές επιλογές. Προσφέρουν καλύψεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, ανάλογα το βαθμό προστασίας και τις διαθέσιμες οικονομικές δυνατότητες.
Για προσωποποιημένη ενημέρωση, για τα προγράμματα, τις προσφορές και κάθε λεπτομέρεια, επικοινωνία με την σύμβουλο διαχείρισης κινδύνων της Interamerican  κ.Ναούμ Ασημίνα, τηλ. 6932579844, email  naouma@agency.interamerican.gr

Δημοσιοποίηση της Συμφωνίας Πυροσβεστικού Σώματος και Fraport

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
         Αντιστράτηγο κ.Β. Καπέλιο


14-3-2017

Κύριε Αρχηγέ


Εδώ και αρκετούς μήνες που εισήλθε στα πυροσβεστικά τεκταινόμενα η προοπτική της παροχής υπηρεσιών πυρόσβεσης  -  διάσωσης στα  περιφερειακά αεροδρόμια, προκλήθηκαν  μια σειρά από διοικητικές πράξεις και τετελεσμένα που δημιούργησαν  αλλαγές και νέα δεδομένα στο Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προσωπικό.
Αλλαγές που συνίστανται από την ίδρυση Νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πρόβλεψη πληρωμής αποζημιώσεων από τα αντισταθμιστικά της σύμβασης με την εταιρία - εκμεταλλευτή των αεροδρομίων, αλλαγή του κανονισμού μεταθέσεων και δεκάδες μεταθέσεις συναδέλφων, εκτάκτως και βιαίως προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες αυτές πυροσβεστικές υπηρεσίας των αεροδρομίων.

Και ενώ όλα αυτά τα καινοφανή εξελίσσονται  με ταχύτατο τρόπο, χάρην της επίσπευσης της έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της νέας ιδιοκτησίας των περιφερειακών αεροδρομίων, παραμένει άγνωστη η ίδια η Σύμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με την  εταιρία Fraport - Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία.

Επανερχόμαστε στο αίτημα μας, όπως σας το μετέφερε και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, για την δημοσιοποίηση της παραπάνω Σύμβασης.

                                                        Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν.Γραμματέας

Γιάννης Σταμούλης                  Τάσος Μανιάτης
Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Άνευ διαλόγου και διαβούλευσης άρχισε η κατεδάφιση του κανονισμού μεταθέσεων.

Από το «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», στο Νόμος είναι «η επιθυμία του Επιχειρηματία».


13 Μαρτίου 2017
Συνάδελφοι

Με την γνωστή σε μας,  πλέον τακτική της ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επανέλαβε τον εαυτό της και προσχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας τον κανονισμό μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού, λησμονώντας, για άλλη μια φορά την προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ (τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς φορείς.)

Με το Π.Δ.13/2017 (ΦΕΚ.  Α΄27) αντί να ορθολογιστεί και εκσυγχρονιστεί ο κανονισμός μεταθέσεων, γκρεμίζεται επί της ουσίας η βασική φιλοσοφία του, αφού για την εφαρμογή των διατάξεων του, με ένα υπερβατικό νεολογισμό θεωρείται  ΠΟΛΗ ολόκληρος ο ΝΟΜΟΣ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση επί της ουσίας καταργεί την επιλεγόμενη  πόλη συμφερόντων των συναδέλφων που μετατίθενται πλέον από νομό σε νομό μόνο και που με αναλογία των υφισταμένων διατάξεων, εν συνεχεία θα τοποθετούνται στις Υπηρεσίες του Νομού, από μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης, χωρίς την εποπτεία του συμβουλίου μεταθέσεων.

Και ενώ διάλογος με τα σωματεία μπορεί να μην έγινε, ώστε να ακουστούν οι προτάσεις τους, με την ιδιωτική εταιρία που εκμεταλλεύεται τα  αεροδρόμια έγινε, με αποτέλεσμα, να γίνει ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ, «ότι οι συνάδελφοι που θα μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ,  να εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων για 3 έτη και να δύνανται να μετατεθούν στην πόλη των συμφερόντων τους εάν οι υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν.»

Έτσι μερά την εμπνευσμένη πολιτική της  δημιουργίας πλέον 6 κατηγοριών πυροσβεστικού προσωπικού, δημιουργείται πλέον και μία επιπλέον κατηγορία μετατιθέμενου προσωπικού, αυτών των μετατιθέμενων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των αεροδρομίων της γνωστής εταιρίας, όπου θα παραμείνουν εκεί για τρία χρόνια  και  θα μετακινηθούν από εκεί, μετά το διάστημα αυτό, ΕΑΝ οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν.

Πέρα από τα όποια ζητήματα  νομικής αναλογικότητας και ορθής διοικητικής απόδοσης, του εν λόγω Π.Δ. τα οποία θα αναζητηθούν στην Ελληνική δικαιοσύνη, παραμένει κύριο το ζήτημα δημοκρατίας και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού, τα οποία μονίμως ερπυστριοπατούνται το τελευταίο διάστημα.Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

10-3-2017

Συνάδελφοι   

   
Σύμωνα με την ενημέρωση του αιρετού μέλους στα συμβούλια Μεταθέσεων Τάσου Μανιάτη, σύμερα μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου συμβουλίου αποφασίστηκαν οι  ακόλουθες μεταθέσεις Αξιωματικών του για κάλυψη θέσεων στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Αεροδρομίων..

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ:
Επ/γό Μαραγιάννη Κωνσταντίνο (Χωρίς αίτησή του αλλά με επιλογή μορίων )
Υπ/γό Αντωνάτο Σωτήριο (Με αίτησή του)
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:
Ανθ/γός Αντωνέλος Νικόλαος (Μετακίνηση)
ΜΥΚΟΝΟΣ:
Επ/γός Μαυραγάνης Παναγιώτης του Νικολάου ( Με αίτησή του)
Ανθ/γός Βαιντερλής Αντώνιος ( Με αίτησή του)
ΣΚΙΑΘΟΣ:
Επ/γός Λιακόπουλος Γεώργιος (Με αίτησή του)
Ανθ/γός Βολιτάκης Βασίλειος (Χωρίς αίτησή του αλλά με επιλογή μορίων )
ΡΟΔΟΣ:
Απορρίφθκε η αίτηση του Επ/γού Χονδρογιάννη Γεώργιου λόγω μη ύπαρξης κενής θέσης.
ΣΟΥΔΑ:
Αντ/ρχος Ακουμιανάκης Μιχαήλ (Χωρίς αίτησή του)
Απορρίφτηκε η αίτηση του Υπ/γού Καρτσονάκης Ευάγγελος λόγω μη ύπαρξης κενής θέσης.
Επίσης το Συμβούλιο ενέκρινε τις Εκπαιδευτικές Άδειες της Πυραγού Μπομπόνης Σοφίας και Τζιώρτζη Ιάκωβου.
Ενέκρινε την παραμονή σε Υπηρεσιακή Θέση της Γ.Γ.Π.Π. στις Βρυξέλες του Αντ/ρχου Παραλίκα Απόστολου.
                 

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Το τελευταίο χαίρε στον τ. Αρχηγό του Π.Σ. Στρατηγό Ανδρέα Κόη

9 Μαρτίου 2017

Το Δ.Σ της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει την θλίψη και την οδύνη του για τον απροσδόκητο θάνατο του τ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Στρατηγό Ανδρέα Κόη και εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στην οικογένεια του.

Ο τ.Αρχηγός διακρίθηκε για τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, την προσήνεια, την βαθιά και ουσιαστική του συναδελφική αλληλεγγύη.
Αυτά τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τα μετουσίωσε  μαζί με τις διοικητικές του ικανότητες σε  ένα ανθρώπινο μοντέλο διοίκησης και τον καθιέρωσε σε ένα ηγέτη αγαπητό και ιδιαιτέρως σεβαστό στο πυροσβεστικό προσωπικό.
Αξιωματικός με  μεγάλη επιχειρησιακή γνώση και εμπειρία, με ανοικτό μυαλό,στην διάρκεια της αρχηγίας του, προσπάθησε για θεσμικές τομές και εξωστρέφεια στον πυροσβεστικό οργανισμό.
Στο πρόσωπό του το αξίωμα του Αρχηγού θα λάβει προστιθέμενη αξία.

Το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ θα παραστεί σύσσωμο στην  νεκρώσιμη  λειτουργία  του Αρχηγού μας, που  θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Καλό ταξίδι Αρχηγέ
Του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη

Είναι από τις στιγμές τις δύσκολες του πρόσκαιρου βίου μας, όταν πρέπει να πεις στερνό αντίο σε αγαπημένα σου πρόσωπα.
Την βροχερή Τετάρτη 8 Μάρτη μια τέτοια στιγμή, ένας δικός μας, ένας άνθρωπός μας, ξεκίνησε για το μακρύ ταξίδι για την αιωνιότητα.
Ο Ανδρέας Κόης, ο Επίτιμος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο δικός μας Ανδρέας.
Παιδί της στέρεας ρουμελιώτικης γης, γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο Χαράλαμπο Φθιώτιδας, κατηφόρησε στην μεγάλη πρωτεύουσα και το 1974, κατετάχθη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Τέσσερα χρόνια αργότερα αποφοιτεί από το τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ξεκινά το ταξίδι του στην καθημερινή οριοβασία μετάξύ της ζώής και της απώλειάς της, στην δράση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Υπηρετεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Άμφισσας Καρπενησίου, σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αθήνας, διοικητής της ΕΜΑΚ της Αθήνας, περιφερειάρχης Π.Υ. Στερεάς Ελλάδος.
Επικεφαλής σε μεγάλες πυρκαγιές, δύσκολες διασωστικές επεμβάσεις, αναδεικνύεται σε Αξιωματικό που ξέρει καλά να συνδυάζει την υπηρεσιακή ευθύνη με την ανθρωπιά και την καλοσύνη.
Προσέχει τους Πυροσβέστες του, "τα παιδιά του", μετατρέποντας τις διαταγές σε φιλότιμο, και τις δύσκολες επιχειρήσεις σε αποστολές χρέους.
Βαπτισμένος στον καπνό και την μυρωδιά του κινδύνου, το 2002 προάγεται σε Υποστράτηγο και αναλαμβάνει την Διοίκηση της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής. Το 2004 προάγεται σε Αντιστράτηγο Ά Υπαρχηγό και το 2006 επιλέγεται ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βαθιά ανθρώπινος και γελαστός πάντα, μετουσιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά σε ιδιότητες του διοικητικού μοντέλου, φέρνοντας μια διαφορετική μορφή στην ηγεσία.
Ανοικτό μυαλό συνδυάζει την μεγάλη του επιχειρησιακή γνώση και εμπειρία με την διάθεση του για θεσμικές τομές και εξωστρέφεια στον πυροσβεστικό οργανισμό.
Η αρχηγία του θα συμπέσει με τις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, όπου θα πάρει πάνω του την προστασία της ίδιας της συνοχής της πατρίδας μας, έχοντας το συνολικό συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Θα παλέψει όλο το καλοκαίρι παρά τις επιθέσεις και την "πολυθρονάτη" κριτική. Θα δώσει στο αξίωμα του Αρχηγού την ουσιαστική του σημασία.
Είχα την χαρά να τον γνωρίζω χρόνια, είχα την ευκαιρία να είμαι από τους στενούς του συνεργάτες, τη διάρκεια της θητείας του ως αρχηγός. 
Είδα από κοντά έναν βαθιά λαϊκό ανθρώπινο Αξιωματικό που το γέλιο του και η καλοσύνη του ήταν τα όπλα του.
Ειδικά τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 2007, μου έχουν μείνει χαραγμένα ανεξίτηλα. 
Όπως εκείνο το δύσκολο βράδυ της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα όπου ο ίδιος εγκλωβίστηκε σε ένα από τα πύρινα μέτωπα, και για ώρα είχαμε χάσει την επαφή μαζί του. 


Τον έψαχνα για ώρα στο τηλέφωνο και στον ασύρματο και όταν τον βρήκα τελικά, ο στρατηγός ήταν απολύτως φυσιολογικός και καθησυχαστικός με το γνωστό του "λεβεντάκο μου μια χαρά είμαστε" .
Θα θυμάμαι με τον ίδιο τρόπο, τον γοερό λυγμό του, μερικές μέρες αργότερα, όταν στο συντονιστικό κέντρο μας ήρθε η μαύρη είδηση για το χαμό των συναδέλφων πιλότων του canadair, θα τον θυμάμαι κατάκοπο μετά από ώρες πτήσεων εναέριου συντονισμού.
Θα θυμάμαι εκείνες τις σκοτεινές θερινές μέρες, όταν τον ενημέρωνα για τα επικοινωνιακά βέλη, που μου λέγε, "άστα Γιαννάκο, μη μου λές τίποτα, τώρα έχουμε πόλεμο, άστα θα τα δούμε μόλις τελειώσει."
Θα θυμάμαι όταν του έδωσα ένα δημοσίευμα που κατέληγε στο να του ζητά την παραίτηση, ότι χαμογέλασε λίγο πικρά και είπε με το γνωστό του ύφος "λεβεντάκο μου ο πυροσβέστης ο Αρχηγός την ώρα της μάχης της φωτιάς δεν παραιτείται, εγώ θα κάνω το καθήκον μου και μετά ας κάνουν ότι θέλουν".

Ο Αρχηγός Ανδρέας Κόης, τίμησε το αξίωμά του και παράλληλα διατήρησε την απλότητα και την ανθρωπιά του,
Πάλεψε στα ίσια με τον κίνδυνο όπου τον βρήκε και δίδαξε ηγεσία.
Στο στερνό του ταξίδι θα έχει τις προσευχές μας και θα είναι πολλές.
Θα μπορούσα να γράψω πολλά, αλλά αντιβαίνει στις εντολές του.
Όταν ετοιμάζαμε κάποιον από του λόγους του, έλεγε "λίγες αράδες με απλά λόγια λεβεντάκο μου".

Στρατηγέ μου καλή αντάμωση.