Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Συνάντηση των σωματείων του Π.Σ. με τον ΣΥΡΙΖΑ


Μετά από πρόσκληση  της ΕΚΕ Δημοσίας Τάξης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ και του Τμήματος ενστόλων, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι συνάντηση των Προεδρείων της ΕΑΠΣ και της ΠΟΕΥΠΣ με τους βουλευτές Δ.Τσουκαλά, Χ.Καφαντάρη και τον Υπεύθυνο του Τμήματος ενστόλων Α.Μαυρόπουλο.

Στην συνάντηση εκφράστηκε η ανησυχία τους τόσο για τους πρόσφατους τραυματισμούς συναδέλφων, όσο και για τον τραγικό του θανάτου του ηρωικού Συναδέλφου στην εκτέλεση του καθήκοντος.
Από την πλευρά μας, τονίσαμε για άλλη μια΄φορά τα ουσιώδη και χρόνια προβλήματα του Π.Σ. που ταλανίζουν τόσο το προσωπικό όσο και τον επαγγελματικό μας φορέα.
Επισημάναμε τις ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό, την μη θέσπιση κανόνων υγείας και ασφάλειας.
Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε από την πλευρά μας ενημέρωση τόσο για τις εξελίξεις στα μισθολογικά μας,  όσο και για τις δυσμενέστατες εξελίξεις στα πυροσβεστικά μας ταμεία.


ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ


Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 506/1/17ια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, κοινή συνάντηση των Ομοσπονδιών, προκειμένου να εκτιμηθούν οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν ερήμην μας, με την αιφνιδιαστική και παρά τις αντιδράσεις μας, ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4281/2014 για τον ασφαλιστικό μας φορέα.

  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, ειδικότερα, μετά την υπογραφή από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Αντώνιο Μπέζα της εγκυκλίου Φ.80020/οικ.17507/682 από 17/9/2014 για την εφαρμογή του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, καθώς και την απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ (αρ.πρωτ.: 8069/2/182), Ταξίαρχου κ. Παναγιώτη Δρακάκη, σύμφωνα με την οποία το ταμείο δεν έχει καμία ευθύνη ούτε συμμετέχει στην όλη διαδικασία.

  Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να ακολουθηθεί εκ μέρους μας η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, ήτοι, η ανάθεση εκπόνησης αναλογιστικών μελετών για τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.λ.π., ώστε στους ασφυκτικούς χρόνους που προβλέπονται, να είναι οι Ομοσπονδίες σε θέση να εκτιμήσουν όλα τα δεδομένα και να πράξουν ανάλογα, με γνώμονα πάντα τη διάσωση του Ταμείου και την προστασία των συμφερόντων όλων των ασφαλισμένων του.

  Είναι προφανές ότι για τη λήψη τόσο κρίσιμων αποφάσεων -όπως η αναγκαστική υπαγωγή του ταμείου στο ΕΤΕΑ ή η μετατροπή του σε επαγγελματικό ταμείο με ευθύνη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (!), και οι οποίες μάλιστα αφορούν το μέλλον των επικουρικών συντάξεων του συνόλου των συναδέλφων- δεν αρκεί η καλή προαίρεση εκ μέρους του ΤΕΑΠΑΣΑ, αλλά η ουσιαστική του συμβολή στην τήρηση των διαδικασιών και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

  Οι δικές μας πρωτοβουλίες σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τη διοίκηση του Ταμείου από την υποχρέωση που έχει το ίδιο για τη διαφύλαξη τόσο της λειτουργίας του όσο και της οντότητάς του. Γι' αυτό και καλούμε τον Πρόεδρό του κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να αναθεωρήσει την εισήγησή του προς το Δ.Σ. περί ανάκλησης των αποφάσεων διενέργειας αναλογιστικών μελετών, με το πρόσχημα ότι «εξέλιπον οι λόγοι» για τη διενέργειά τους.

  Ας γνωρίζουν οι πάντες, ότι οι Ομοσπονδίες μας δεν απεμπολούν τις διακηρυγμένες θέσεις τους και για το συγκεκριμένο ζήτημα θα αξιοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει δημοσίως, ευθύς μόλις αυτό ανέκυψε στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του άρθρου 220, στο Β' Θερινό Τμήμα, στις 8 Αυγούστου 2014.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Επείγουσα Ενημέρωση για το ΤΕΑΠΑΣΑ

: « Ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο Ε.Τ.Ε.Α. και εφαρμογή της τεχνικής βάσης    για τον  υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ..»
Συνάδελφοι

Όπως σας είναι γνωστό μετά την ψήφιση του Ν.4281/2014, προβλέφθηκαν ρυθμίσεις, που πλήττουν καίρια την  λειτουργία και υπόσταση των επικουρικών και προνοιακών μας ταμείων, ξεθεμελιώνοντας στην ουσία  το μέλλον των Τομέων Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α. Και οι δύο τομείς μετά την ίδρυση του ΤΕΑΠΑΣΑ, λειτουργούν  μέχρι και σήμερα με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οργανωμένοι διοικητικά στο Γ’ Τμήμα παροχών με Τμηματάρχη Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
         Οι ρυθμίσεις του Ν.4281/2014 επιβάλουν το μεν επικουρικό μας ταμείο, που δίνει την επικουρική σύνταξη (τ.ΤΑΥΠΣ) να ενταχθεί  υποχρεωτικά από 1/1/2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), μαζί με τους άλλους Επικουρικούς Τομείς της Ελληνικής Αστυνομίας και  να διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του,  παραχωρώντας σε αυτό και την υπάρχουσα περιουσία του.

Οι ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου για το προνοιακό μας ταμείο, που δίνει το εφάπαξ, (τ.ΕΤΥΠΣ) προβλέπει να  παραμένει ως έχει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μαζί με τους άλλους Τομείς Προνοίας της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβάλλοντας  όμως  στην εφαρμογή της υπ’ αριθ.  Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (ΦΕΚ 313 τ. Β’) Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία το Εφάπαξ βοήθημα θα υπολογίζεται με τεχνική βάση και θα εφαρμοστεί συντελεστής βιωσιμότητας που θα προσδιοριστεί  με αναλογιστική μελέτη, η οποία θα διενεργηθεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης.  Προβλέπεται επίσης ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτρέπει ή πιθανώς θα αναστέλλει τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων μέχρι τη συμπλήρωση κάποιων προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένα έτη πραγματικής υπηρεσίας.
 Πέρα από τα παραπάνω, στο νόμο υπάρχει και η ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, οι Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας. Στην περίπτωση αυτή οι παροχές καταβάλλονται με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, σύμφωνα με τα καταστατικά των Ταμείων και με τον τρόπο που προσδιορίζουν τα ίδια μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

Συνάδελφοι
Επειδή η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολη, μιας και τα ταμεία μας, μετά από δεκαετίες ύπαρξης κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και μαζί το υστέρημα των συναδέλφων, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από έρευνα, τεκμηρίωση, σοβαρότητα και το κυριότερο ενδελεχή ενημέρωση των μετόχων πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Τα σωματεία μας σε κοινό μέτωπο, έχουμε ήδη προχωρήσει σε επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες του Α.Π.Σ. των Ταμείων, και με ειδικούς της ασφάλισης  για να συλλέξουμε στοιχεία και επαρκή πληροφόρηση προκειμένου να διαμορφώσουμε τεκμηριωμένη πρόταση.
Από τα πρώτα στοιχεία που συλλέξαμε, συνοπτικά  η κατάσταση και  στους δύο τομείς (τ.ΤΑΥΠΣ και τ.ΕΤΥΠΣ) είναι η ακόλουθη:
 1.- Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος  [Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.], δηλ. το τ.ΤΑΥΠΣ που δίνει την επικουρική σύνταξη, διαθέτει περιουσία η οποία σήμερα ανέρχεται σε
  α)  46.367.144,38 Euro στη μερίδα του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο κοινό κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ & Ασφαλιστικών Φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως αποτυπώνεται σε τρέχουσα αξία την 31/07/2014
 β) 2.318.594,63 Euro, στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης, χρηματικά διαθέσιμα την 31/08/2014 στην ALPHABANK,
 γ) 2.267.091,06 Euroκαι 1.967.519,86 Euro, τοκοχρεολύσια χορηγούμενων δανείων την 30/6/2014 και απαιτήσεις από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ,ΤΕΑΔΥ κλπ) λόγω διαδοχικής ασφάλισης μέχρι 31-12-2013, αντίστοιχα.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κεφάλαια  του ταμείου
προ PSI  (9-3-2012) ανέρχονταν σε 107.527.682,02 Euro  και
μετά PSI  (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας αξίας  32.882.658,44 Euro.

Με την προβλεπόμενη  ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο Ε.Τ.Ε.Α., τα μερίσματα [επικουρική σύνταξη] που χορηγεί  ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. θα υπολογίζονται πλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9387/98/30-7-2014 [ΦΕΚ 2276 τ. Β΄] Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, για όσους συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 και με εφαρμογή στο σύνολο των συνταξιούχων (παλαιών και νέων) συντελεστή βιωσιμότητας που θα βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία πλέον του Ε.Τ.Ε.Α.

Το Ε.Τ.Ε.Α. έχει ήδη ενσωματώσει πολλά ελλειμματικά Ταμεία, γεγονός που θα επηρεάσει το συντελεστή βιωσιμότητας ο οποίος θα είναι σε κάθε περίπτωση δυσμενής, τόσο για τις ήδη χορηγούμενες επικουρικές συντάξεις (μερίσματα) όσο και για τις νέες, τα δε πλεονάσματα του Τομέα θα απορροφηθούν από τα ελλείμματα του Ε.Τ.Ε.Α.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τον Ιούλιο του 2014 το Ε.Τ.Ε.Α έκανε οριζόντια μείωση 5,2% στις χορηγούμενες συντάξεις και αναμένεται μετά το από 3μηνο (Νοέμβριος 2014) νέα μείωση κατά 3% προκειμένου να τηρήσει την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, κατόπιν των ανωτέρω τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί  η ακριβής μείωση της σύνταξης με την ένταξή του Τομέα στο Ε.Τ.Ε.Α., μπορεί όμως  μετά από αναλογιστική μελέτη, να υπολογιστεί η πιθανή μεταβολή του μερίσματος  στην περίπτωση που το Τ.Ε.ΑΥ.Π.Σ γίνει Επαγγελματικό Ταμείο.
Επίσης αυτό που είναι πλέον ανησυχητικό είναι η φημολογία, που αποτυπώθηκε σε σχετικά δημοσιεύματα,  περί κατάργησης της επικουρικής σύνταξης στο μέλλον, μέρος της οποίας θα ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη.
Στην περίπτωση αυτή τα αποθεματικά που προέρχονται από τις εισφορές των μετόχων, εξαϋλώνονται και χάνουν τη δυνατότητα οι συνταξιούχοι να έχουν ένα επιπρόσθετο μικρό βοήθημα, όποιο και εάν είναι αυτό, ανάλογα με τη δυνατότητα του Τομέα.
2.- Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος [Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] δηλ. το τ. ΕΤΥΠΣ που δίνει την σύνταξη, διαθέτει περιουσία η οποία σήμερα ανέρχεται σε
 α) 13.418.239,10 Euro, στη μερίδα του Τ.Π.Υ.Π.Σ. στο κοινό κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ & Ασφαλιστικών Φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) όπως αποτυπώνεται σε τρέχουσα αξία την 31/07/2014 και
 β) 1.456.004,99 Euro, στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης, χρηματικά διαθέσιμα την 31/08/2014  στην Τ.τ.Ε. 
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κεφάλαια του Τ.Π.Υ.Π.Σ.
προ PSI (9-3-2012) ανέρχονταν σε 41.785.505,52 Euroκαι
μετά PSI  (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας αξίας  12.778.277,00 Euro.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, βρισκόμαστε στη δυσχερή θέση, τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην  μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς αναλογιστική μελέτη,  η ακριβής μείωση του εφάπαξ βοηθήματος στην περίπτωση που εφαρμοστεί για τον Τομέα η τεχνική βάση.
 Τα μόνα στοιχεία πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι τα στοιχεία της πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης η οποία αποτύπωνε αναλογιστικό έλλειμμα στον Τομέα  ύψους 76.377.000 Euro με επιτόκιο προεξόφλησης 3,15%  και 138.000.000 Euroμε επιτόκιο προεξόφλησης 2%.
Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ο Τ.Π.Υ.Π.Σ έλαβε τα μέτρα που απαιτούνταν, συντάσσοντας σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο αντιμετωπίζεται το έλλειμμα με μικρές αυξήσεις εισφορών και μείωση του εφάπαξ σε μικρό ποσοστό της τάξης του 2% περίπου, εξασφαλίζοντας ακόμη και μικρό πλεόνασμα.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι  το συγκεκριμένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης  εκκρεμεί προς υπογραφή  από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 3.-  Όπως εκτέθηκε και παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄), δίνεται η δυνατότητα μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων, μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, οι Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας.
Αυτές οι αναλογιστικές μελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν άμεσα και να  αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση των Τομέων και πρόταση  για τον  τρόπο υπολογισμού των παροχών.
 Στην περίπτωση που προκριθεί η πρόταση   οι Τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. & Τ.Π.Υ.Π.Σ.  να μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία, ως ένα ενιαίο επαγγελματικό Ταμείο Πυροσβεστικών Υπάλληλων με δύο κλάδους (πρόνοιας, επικουρικός), θα πρέπει:
α) Να συνταχτεί καταστατικό (συμβολαιογραφικό έγγραφο), με όσο το δυνατό πλήρης ασφαλιστική περιπτωσιολογία, αφού δεν θα ισχύει η γενικότερη νομοθεσία των Τομέων Επικουρικής Σύνταξης και Πρόνοιας.
β) Να υποβληθεί πλήρης φάκελος (αναλογιστική μελέτη, σενάρια αντιμετώπισης του ελλείμματος, νέο καταστατικό κλπ) στην Eθνική Aναλογιστική Aρχή και εν συνεχεία στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έγκριση.
γ) Να εγκριθεί το καταστατικό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
δ) Να βρεθεί τόπος στέγασης, να καθοριστούν τα νέα όργανα διοίκησης και ο τρόπος στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό με διάθεση από το Π.Σ. και διευθετηθούν λοιπά θέματα υποστήριξης για τη λειτουργία του Ταμείου.

Πέρα από όλα τα παραπάνω, το επιπρόσθετο πρόβλημα είναι ο χρονικός περιορισμός της 31/12/2014, όπου αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία από μέρους μας, τα πράγματα θα ακολουθήσουν, αυτοματοποιημένα την τύχη που προδιάγραψε το τελευταίο νομοθετικό κείμενο.
Άμεσα, πέρα από τα ανωτέρω, την Τετάρτη 17/9  έχουμε προγραμματίσει κοινό Δ.Σ ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΑΠΣ προκειμένου να εξετάσουμε τα πρώτα συλλεχθέντα στοιχεία, έχοντας προσκαλέσει υπηρεσιακούς παράγοντες προς πληρέστερη ενημέρωση.
Οι Πρόεδροι 

ΠΟΕΥΠΣ                                                            ΕΑΠΣ
Δημήτρης Σταθόπουλος                                        Ιωάννης Σταμούλης

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΠΣ στα ΜΜΕ για τη θυσία των Ελλήνων Πυροσβεστών

Τη θλίψη την οδύνη της ΕΑΠΣ εξέφρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Σταμούλης σε παρεμβάσεις στα ΜΜΕ μιλωντας για το θάνατο του Ματθαίου Μάντζιου,  το καθήκον και την Θυσία των Ελήνων Πυροσβεστών


Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιός νόμος θα μπορούσε να υποχρεώσει σε Θυσία;

To νέο αφιερωματικό e-book της ΕΑΠΣ για    τους  ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, που δυστυχώς επανεκδώσαμε μετά την απώλεια –θυσία του παλικαριού μας Ματθαίου Μάντζιου
.

 

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

¨Ενα δάκρυ το κατευόδιο μας για τον Ήρωά μας.

 
 

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη της, για την "θυσία" του Αρχιπυροσβέστη Μάντζιου Ματθαίου, κατά την εκτέλεση του πυροσβεστικού καθήκοντος.

Στέλνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια του συναδέλφου για την απροσδόκητη απώλειά του.

Σε αυτές τις στιγμές τα λόγια πνίγονται από τα συναισθήματα και την περισυλλογή και ο πόνος βουβός, αφήνει μόνο το δάκρυ μας να συνοδεύσει τον συνάδελφο στο στερνό του ταξίδι.

Είχαμε ευχηθεί εκεί στις μαρμάρινες πλάκες στο Ηρώο του Πυροσβεστικού Σώματος να μην γραφεί όνομα άλλου συναδέλφου, αλλά το "ακίνδυνο και υγιεινό του επαγγέλματός μας", δεν το επιτρέπει...

Καλό ταξίδι συνάδελφε

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Αφιέρωμα στην 11η Σεπτέμβρη 2001 -Δίδυμοι Πύργοι

Το νέο e-book  της ΕΑΠΣ με επιμέλεια του Προέδρου του Δ.Σ. Γιάννη Στμαούλη, είναι ένα αφιέρωμα  - υπόμνηση στην θυσία των Αμερικανών  Πυροσβεστών στον εφιαλτικό συμβάν της11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που περιέχονται και προέρχονται από το αρχείο του ομογενή Πυροσβέστη. Π. Κριτσιμίλιου, ο οποίος και συμμετείχε στις διασωστικές επεμβάσεις μετά την πτώση των δίδυμων πύργων.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Προτάσεις για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2015-2019

Συνάδελφοι
 
Στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την σύνταξη  του ΣΕΠΑΛ 2015-2019, ο Πρόεδρος; της ΕΑΠΣ, ο οποίος συμμετείχε  στο Συμβούλιο, υπέβαλε πλαίσιο προτάσεων, με γνώμονα την ασφαλή και αποτελεσματική πορεία του Π.Σ. στο μέλλον και την εξασφάλιση  της απόκρισής του στις πολυποίκιλες απαιτήσεις της επικυνδινότητας και των απειλών της πολιτικής προστασίας στην πατρίδα μας.

Μείζων για την επίτευξη του ΣΕΠΑΛ, είναι από την στιγμή της ολοκλήρωσης της απόφασης για την τελική του μορφή, η θεσμική του αποτύπωση σε συμφωνία με την πολιτική ηγεσία και η δέσμευση για την υλοποίηση   στο βάθος του προβλεπόμενου χρόνου, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του.

Μετά από την μελέτη των σημερινών προβλημάτων και δυσχερειών του Πυροσβεστικού Οργανισμού, η στρατηγιή πρέπει να στοχεύσει  σε παρεμβάσεις στις θεμελιώδεις δομές του, ώστε να υπάρχει εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα στο σχέδιο δράσης.  Στις προτάσεις μας επικεντρωνόμαστε στις παρακάτω στρατηγικές επιλογές:

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ               
Πρωταρχική επιδίωξη είναι η άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει άμεσα να ομογενοποιηθεί το πυροσβεστικό προσωπικό. Κύρια  στρατηγική είναι η κατάργηση των θέσεων Π.Π.Υ. και η μεταφορά τους σε αντίστοιχες θέσεις Πυροσβεστών Γ.Υ. με την αντίστοιχη πλήρωσή τους από τους υπηρετούντες σε αυτές Π.Π.Υ. 
Αναφορικά με το εποχικό προσωπικό, που σαφώς και πρέπει να συνεχίσει να επικουρεί το Π.Σ. χρειάζεται μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω ομογενοποίησης, ο εκ νέου ευέλικτος καθορισμός κατ έτος των αναγκών  σε ποσοτικό και τοπικό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και επικαιροποιημένες ανάγκες.
Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει να ακολουθηθεί η  εκ νέου κατανομή του ομογενοποιημένου πυροσβεστικού προσωπικού, σε ένα νέο οργανόγραμμα  των πυροσβεστικών  υπηρεσιών με  ισόρροπη κατανομή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες, όσο και τον ευρύτερο τόπο «συμφέροντος» του πυροσβεστικού προσωπικού.
Για την  υποστήριξη του νέου αυτού συστήματος, θα απαιτηθεί η εκ νέου τροποιποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, ο οποίος θα περιελάβει το σύνολο του ομογενοποιημένου  πυροσβεστικού προσωπικού, θα λάβει υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συγκυρίες και  θα έχει πλεόν στην προστασία του με ξεκάθαρες διαφανείς διαδικασίες  το προσωπικό μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου.
Για την ορθή διαχείρηση του προσωπικού και την βελτίωση της υπηρεσιακής ζωής, απαιτείται πλέον η εκ νέου τροποιοίηση των απαρχαιωμένων διατάξεων του ΚΕΥΠΣ, αλλά και οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Η κατεύθυνση που πρέπει να εμπνέει τις αλλαγές είναι η τόνωση του επαγγελματισμού, η προτυποποίηση ενεργειών και πυροσβεστικών δράσεων και η απεμπλοκή του ιδιωτικού βίου του προσωπικού από τον υπηρεσιακό έλεγχο. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια γενναία διοικητική αναμόρφωση, με χαρακτηριστικό την εξέλειψη των γραφειοκρατικών δυσχερειών και την πλήρη εισαγωγή της ψηφιακής διεκπαιρέωσης στις υποστηρικτικές δομές του Π.Σ. Σε αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει η εξασφάλιση ολιγάριθμου εξειδικευμένου προσωπικού διοικητικής υποστήριξης.
Παράλληλα θα πρέπει άμεσα να γίνει εκσυγχρονισμός του θεσμικού  πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και της  θέσπισης βαθμολογίου των Πυροσβεστών, ώστε να υπάρχει κίνητρο εξέλιξης και επιβράβευσης του προσωπικού με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες.
Η δυσκολία του επαγγέλματος, προυποθέτει την εξασφάλιση  των δύο πυλώνων ασφάλειάς του: Την εξασφάλιση χωρίς εκπτώσεις των Μ.Α.Π.  με την αυστηροποίηση  της  προσωπικής ευθύνης χρήσης τους και την θσπιση κανόνων υγείας και ασφάλειας στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Αυτονόητο αποτελεί η τήρηση των παραπάνω στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις.
 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Στρατηγική επιλογή πρέπει να είναι η δια βίου και συνεχιοζόμενη εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού. Η αξιοποίση των εργαλείων  του Ν.4249/2014 με τις αναγκαίες όμως τροποποιήσεις πρέπει να καταστήσουν το  πυροσβεστικό εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα εργαλείο πυροσβεστικής καθημερινότητας, μετατρέποντας, το σύνολο των πυροσβεστικών μονάδων σε εκαπιδευτικά κέντρα –παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Ο πυροσβεστικός υπάλληλος στην διάρκεια της θητείας του στο Π.Σ. πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς  δράσης του Π.Σ. και να αποκτά δεξιότητες σε όλο το φάσμα της επιχειρησιακής δράσης.
 Ο σχεδιασμός πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες της εξ αποστάσεων εκαπίδευσης για την παροχή συνεχούς γνώσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία, αλλά και την δυνατότητα εκαπίδευσης σε εξομοιωτές όλων των δυνατοτήτων που αφορούν τοπυς τομείς δράσης του Π.Σ.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.
Η Πολύπλευρη δράση του Π.Σ. δείχνει ότι ήρθε η στιγμή της μετατροπής σε ένα πολυσύνθετο επιχειρησιακό φορέα πολιτικής προστασίας, που νε ενσωματώσει  τις συγγενείς δράσεις, πάντα με την ενσωμάτωση ανάλογου προσωπικού και μέσων. Η ανάληψη δράσεων παροχής πρωτοβάθμιας  υγειονομικής φροντίδας σε αττυχήματα, η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε καταστροφές, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υποδομών σε μεγάλες καταστροφές δείχνουν τον δρόμο για την μεταλλαγή από Σώμα Πυρόσβεσης –Διάσωσης σε Σώμα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
Για την αποτελεσματική απόκριση  σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να ακολουθήσει μια γενναία αναδιοργάνωση των Π.Υ. λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά δεδομένα αποτίμησης των κινδύνων και αντμετωπίζοντας το εθνικό πεδίο δράσης ως ενιαίο σύνολο. Σε αυτή την αναδιοργάνωση πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα πληθυσμιακής διαστρωμάτωσης, η οικονομική δραστηριότητα, οι εθνικές απειλές, το φυσικό κάλλος και να ακολουθηθούν νέες ευέλικτες μορφές υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων της εποχικότητας μονάδων, της δυνατότητας άμεσης μεταφοράς δυνάμεων κ.λ.π.
Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να καταγραφεί η πλήρη αναγκαιότητα σε εξοπλισμό και μέσα στο βάθος της πενταετία και βάσει του σχεδίου να αποφασιστεί τόσο η απόσυρση παλιών και μη αποτελεσματικών μέσων όσο και η προμήθεια νέων.
Ειδικό βάρος στο σχεδιασμό πρέπει να δοθεί στον τομέα πρόληψης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  στοχευμένων ομάδων του πληθυσμού.
 Ανάλογο βάρος πρέπει να δοθεί παράλληλα στην αντεμπρηστική πολιτική ως εργαλείο περιορισμού ενάρξεων των πυρκαγιών, με την μελέτη των σύγχρονων απειλών συμπεριλαμβανομένων και της «πυροτρομοκρατίας» Η μελέτη της εγκλημαστικότητας του εμπρησμού πρέπει να εξειδικευτεί  για να παρέχει στις υπηρεσίες δίωξης του Π.Σ. τα μέσα  εντοπισμού των  αιτιών και υπαιτίων, κάτι στο οποίο υπάρχουν εξαιρετικά χαμηλά αποτελέσματα.
 Στα πλαίσια των δράσεων πολιτικής προστασίας θα πρέπει να επιδιωχθεί η αυτοματοποιημένη συνεργασία με τους φορείς αυτοδιοίκησης, εξετάζοντας τις δυνατότητες στελέχωσης των οργανισμών τους με πυροσβεστικό προσωπικό σύνδεσμο στους αντίστοιχους τομείς.
7Αντίστοιχη τέτοια δομή θα πρέπει να αναπτυχθεί σε «στοχευμένους φορείς και υπυρεσίες» όπου η παρουσία πυροσβεστικού προσωπικού θα ενισχύσει τη διαφορεικότητα και θα ενισχύσει την  εθνική πολιτική προστασία.
 

 

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

To νέο e-book της ΕΑΠΣ


Το νέο e-book  της ΕΑΠΣ  βασίζεται  στο πόνημα  το  οποίο εκπόνησε, τον Φεβρουάριο του 2013,  ως διπλωματική εργασία, η Πυραγός Κυριακή Μπόσινα, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού της, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στη Διαχείριση  φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
Στην εργασία αναλύεται η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, επισημαίνοντας τους λόγους δυσλειτουργίας του και   προτείνοντας ουσιαστικές  παρεμβάσεις  που θα αναδιοργανώσουν το συνολικό πλέγμα του.
Εξίσου ενδιαφέρον αποτελεί η παρουσίαση του αμερικάνικου συστήματος διαχείρισης και καταστολής δασικών πυρκαγιών. 
Την μελέτη της, η συνάδελφος, την παραχώρησε στην ΕΑΠΣ ,προκειμένου να μετατραπεί σε ηλεκτρονική έκδοση και να διατεθεί μέσω των επικοινωνιακών κόμβων της, στο διαδίκτυο, ώστε να φθάσει σε όλα τα στελέχη του Π.Σ.

O μηχανισμός διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ

Συνάδελφοι

Στην κινητοποίηση της 5/9 στην Θεσσαλονίκη, ανταποκρίθηκαν με μαζικότητα και παλμό συνάδελφοι από όλη τη χώρα.

Κάτω από το Λευκό Πύργο, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στρατιωτικοί, αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι των Ε.Δ. και Σ.Α. δώσαν το παρών τους και ενώσαν την φωνή τους σε μια ηχηρή διαμαρτυρία για το άδικο που συντελείτε στο χώρο μας εδώ και χρόνια.


Στείλαμε ένα μήνυμα, ότι οι ένστολοι δεν είναι δεδομένοι και ότι όπως ξέρουν να τηρούν τον όρκο τους στην εκτέλεση του καθήκοντος, γνωρίζουν να  διεκδικούν το δίκιο τους.

Στις ομιλίες ζητήθηκε από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει  τις μισθολογικές αδικίες των ενστόλων, να  διασφαλίσει τα επικουρικά ταμεία τους, να επιστρέψει τα ληστευθέντα του PCI  και να ενισχύσεις τους οργανισμούς των Σ.Α. για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απειλές της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Στη συνέχεια, των ομιλιών ακολούθησε μια μεγαλειώδη πορεία που κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου και επιδόθηκε στον κ.Υπουργό το σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας.Η υπόσχεση που δόθηκε από την  δυναμική κινητοποίηση, είναι ότι η υπομονή τελείωσε και αντικαθίσταται από επιμονή για την κατάκτηση του δίκιου των αιτημάτων μας.